Parkinson klub Praha 

je jedním z 21 regionálních klubů pacientské organizace
Společnost Parkinson, z. s., 


která 
sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994.

Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. 

Organizuje ozdravné pobyty s odborným programem, vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky, organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin, provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci, pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Provozuje vlastní webové stránky, Fórum a Chat. 

Členem SP se může stát právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu státní příslušnosti.

Sídlo Společnosti Parkinson, z. s. :  Volyňská 933/20, 10000 Praha 10, Telefon : +420 272 739 222, e-mail : kancelar@spolecnost-parkinson.cz

Členská přihláška v elektronické podobě
Členská přihláška k tisku
Členský příspěvek činí 200,-Kč ročně.
Počasí Praha 2 - Slunečno.cz