Društvo za biološko dinamično gospodarjenje AJDA ISTRA  

Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Ajda Istra združuje kmete, vrtičkarje, čebelarje in druge pridelovalce, katerih osnovno vodilo je pridelovanje visoko kakovostne in zdrave hrane ter skrb do okolja. Biodinamika je najbolj učinkovita in najbolj zahtevna metoda ekološke pridelave, ki temelji na doslednem upoštevanju načel ravnovesja v naravi. Tekom 80 let temeljitih teoretičnih raziskav in preiskušanj v praksi po vsem svetu dokazuje, da lahko uspešno kmetujemo povsem brez strupov in umetnih gnojil. Tako zagotavlja pridelke izjemne kakovosti, zagotavlja trajno plodnost tal, biotsko pestrost in naravno ravnovsje.
Društvo Ajda Istra je bilo ustanovljeno leta 2011 z velikodušno pomočjo Društva Ajda Goriška. Trenutno ima 35 članov, ki prihajajo iz krajev Obalno-kraške regije. Sedež društva je v dolini reke Dragonje. Na srečanjih razvijamo in udejanjamo biološko-dinamične metode dela. Organiziramo predavanja, izobraževanja, izdelujemo biodinamične preparate, spodbujamo druženje, povezovanje in izmenjavo znanj. Metoda nas uči sožitja rastlin, živali, ljudi, odnosa do zemlje in kulturnega okolja, ki ga moramo ohranjati za naslendnje rodove.