Društvo za ohranjanje tradicionalnih gradbenih                   
in obrtniških znanj Slovenske Istre JUGNA                           

Društvo Jugna s poenotenim in skupnim nastopom gradbenih in obrtniških mojstrov ter drugih strokovnjakov pa tudi ljubiteljev dediščine, nadaljuje tradicijo gradnje in tradicionalnih obrti pri oživljanju in vzdrževanju nepremične in premične dediščine Slovenske Istre. Poudarjen je celostni pristop različnih strok s ciljem trajnostnega razvoja krajine pri obnovi objektov ter novogradnjah. Društvo Jugna s svojim delom opozarja na vrednote naravne in kulturne dediščine ter oživljanje le teh, razvija spomeniško - varstvene in ekološke kulture, širi zavest o nujnosti trajnega ohranjanja dediščine slovenske Istre ter dviguje zavedanje o estetskih, praktičnih in simboličnih prvinah gradnje, pristne za slovensko Istro. Društvo krepi ugled in pomen profesionalno izvedenih del na ter se zavzema za profesionalno intergiteto gradbenih in obrtniških mojstrov.

Društvo Jugna, Smokvice 15, Gračišče