„B” kategória

„B” kategóriába tartozik a - forgalmi engedély bejegyzése alapján – legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, mely lehet személygépkocsi és tehergépkocsi is.

A tanfolyamra való felvétel módja:

A Jelentkezési lapot a beiratkozáskor lehet kitölteni.

A kitöltött Jelentkezési laphoz csatolni kell

 • -Orvosi alkalmassági igazolást. 
 • -Az általános iskola 8. elvégzését igazoló eredeti bizonyítványt, igazolás
 • -A járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkezőknek valamennyi járművezetésre jogosító okmány fénymásolatát.
 • Külföldi állampolgároknak 6 hónapos tartózkodási engedélyt. 
A tanfolyam helyét, kezdetének időpontját a tanfolyamra történő jelentkezéskor; a tanfolyam órarendjét, a vizsga várható időpontját a tanfolyamra történő beiratkozáskor közöljük.

Előírt orvosi alkalmasság
Egészségügyi alkalmassági igazolás szükséges, melyet a háziorvos végez el.(1-es csoportú)

A tanfolyamra történő felvétel feltételei

 • Életkor: betöltött 16 és fél év (17 éves kortól gyakorlati oktatás)
 • Írni, olvasni tudás,
 • Orvosi alkalmasság.
 • Általános iskolai 8 osztály elvégzése

Tantárgyak, óraszámok. Órák időtartama

Elméleti képzés (1 oktatási óra időtartama 45 perc)
Közlekedési ismeretek 18 ó; gépjárművezetés elmélete 6ó; szerk. és üzemeltetési ismeretek 4ó = 28 óra
A tanfolyamon való részvétel kötelező. A hiányzások pótlását lehetővé tesszük.
E-learning képzés esetén a tananyaghoz való hozzáférés időtartama 90 nap 60 tanulási óra.

Gyakorlati képzés
(1 oktatási óra időtartama 50 perc)

összesen: 580 km
Alapoktatás

 •  9óra

Főoktatás

 • Városi: 14óra
 • Országúti: 4óra
 • Éjszakai: 2óra
Vizsgák: 
 • forgalmi v.: 50 perc
Összesen: 30óra

Mind az elméleti mind a gyakorlati képzés folyamán az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani. A szünet nem csökkenthető és nem hagyható el még a tanuló kérésére sem.

Az oktatójárműveket az Autósiskola biztosítja. Típusok: Ford Fusion

Tandíjak

 • Elméleti oktatás (KRESZ, vezetéselmélet, szerk. ism.): 30.000 Ft
 • Gyakorlati oktatás: 30x50perc (4.500 Ft/óra): 135.000 Ft
 • A pótórák díja megegyezik az alapoktatás díjával!!!

Vizsgadíjak

 • Elmélet: 4.600 Ft
 • Forgalom: 11.000 Ft 

Letölthető anyagok