ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเกษรตกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศรัตรูพืชเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ปี 52

กิจกรรมการจัดอบรมเกษรตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลกุดหว้า ประจำปี 2552
ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรมพร้อมรับเอกสารประกอบการอบรมทุกคน
 
ท่านปลัดพบปะผู้เข้ารับการอบรมในช่วงก่อนก่อนการเปิดอบรม
 
ท่านปลัดเป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดการอบรมเกษรตรกรฯ
 
หลังจากเปิดการอบรมเสร็จแล้วก็ให้พักรับประทานอาหารว่างก่อน
 
หลังจากพักเบรกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนโฉมผู้เข้าอบรม (อยู่ในช่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด)
 
หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านกุดหว้า ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมตลอดทั้งวัน
 
ท่านนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการดูแลรักษาโรคพืชฯลฯ
 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพร้อมภาพตัวอย่างประกอบ
 
ภาคบ่ายผู้เข้าอบรม ได้ร่วมประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยการตรวจผลเลือด
 
หลังจากเจาะเลือดตรวจเสร็จแล้ว ก็รอฟังผลได้เลย ใช้เวลา 10-20 นาที ครับ
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 100 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 
ผู้จัดอบรมได้แจ้งกำหนดการคล่าวๆ และความเป็นมาของโครงการเบื้องต้น
 
ท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการเปิดอบรมและให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วม
 
มีกาแฟ โอวัลติน ขนม และ น้ำเย็นๆ ไว้ให้ผู้เข้าอบรมได้รับประทานก่อนเข้าอบรม
 
ท่านปลัดให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมในเรื่องแนวทางการดำเนินงานเกษรตรอินทรีย์
 
ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ ร่วมเป็นวิทยากรด้วยตลอดทั้งวัน
 
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย และ แนวทางการทำงานของเทศบาล
 
หัวหน้าสถานีอนามัยได้แนะนำขั้นตอนและวิธีการใช้แบบประเมินความเสี่ยงฯ
 
เกษรตรกรที่เข้าร่วมอบรม ได้ตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดทุกคนโดย ท่านวิทยากร
 
เอ่....จะเจาะดีไหมน้อ....น่ากลัวจังเลย.....ปวดหัว....ปวดหัว..สุดท้านก็ได้เจาะครับ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  298 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:04 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  234 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:04 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  253 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:04 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  289 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:05 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  302 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:05 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  275 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:05 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:06 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  291 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:06 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  350 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:06 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  290 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:07 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  303 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 22:59 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  310 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:53 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  309 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:00 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  336 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:02 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  294 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:02 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  294 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:02 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  278 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:02 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  270 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:03 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  284 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:03 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  316 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 พ.ย. 2552 23:03 เมฆินทร์ แย้มไสย
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  183 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 1 ธ.ค. 2552 00:02 เมฆินทร์ แย้มไสย
ċ

ดู
ตัวอย่างวิธีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์  3 ม.ค. 2553 19:33 เมฆินทร์ แย้มไสย
Comments