parasol partijen startpagina: de Mens-beweging

De Kiesraad heeft op vrijdag 3 februari tijden haar besloten zitting tussen 15.00 en 16.00 uur geoordeeld, dat de Lijst slechts in 7 van de 20 kringen voldoende H4 formulieren had. Door vormfouten echter zijn slechts twee kringen goedgekeurd; Arnhem en Utrecht. In de overige 18 kringen was de inlevering niet geldig.  Ook zijn veel kandidaatstellingen afgewezen wegens vormfouten.
DEZE PAGINA IS NOG ONDER CONSTRUCTIE EN IS GELANCEERD OP 16 FEBRUARI


In de tussentijd kunnen we u informeren dat dit een initiatief is van vier partijen, gesteund door nog meer politieke partijen die zich later hebben aangesloten.
Wij werken samen om zowel veelkleurigheid als eenheid te brengen op één samengevoegde Regenbooglijst.

De Parasol-Partijen zijn:

1. Partij voor Mens en Spirit ( MenS en Spirit, MenS)
2. Politieke Partij voor Basisinkomen (Basisinkomen Partij, BI Partij)
3. Partij voor de Kinderbelangen (Kinderbelangen Partij, KBP)
4. Vereniging Vrede en Recht (Vrede-Recht, V-R)

Onze websites zijn:

....N.B.:   Onze e-mail loopt over het bekende domein: info@mensenspirit.nl
laatste update: 3/2 23:35

wordt snel vervolgd !!De nevenstaande politieke partijen hebben gekozen samen 1 kandidatenlijst in te leveren, waarbinnen de kiezer zijn of haar keus kan maken.
Wij hebben intern met elkaar afgesproken dat de partij die de meeste stemmen ontvangt van de kiezer, als eerste tot de Tweede Kamer toe zal treden. De Kiezer bepaalt dus uiteindelijk.

Op deze wijze versterken we elkaar zonder dat we elkaar verzwakken door elkaars tegenstander te zijn.


Wij vinden het belangrijk dat de Nederlandse kiezer zo goed mogelijk vertegenwoordigd wordt, vandaar dat we deze keus gemaakt hebben om als politieke partijen niet te fuseren tot een compromis, maar bewust apart te blijven en via onderlinge dialoog en discussie onze ideeën zo goed mogelijk te testen in openbare dialoog.

Wel staan we samen op 1 lijst, wat in Nederland niet vaak voorkomt. En wie op ons wil stemmen bepaalt als kiezer wie van ons straks als eerste de Tweede Kamer in zal mogen. (En allemaal is natuurlijk ook een mogelijkheid, als er voldoende stemmen zijn, en gelijkelijk verdeeld).


De partijen zijn in willekeurige volgorde alfabetisch op de kandidatenlijst geplaatst. De Kiesraad zal deze willekeurige volgorde aanhouden in het benoemen van gekozen kandidaten; daarom hebben wij de afspraak gemaakt dat onze kandidaten deze benoeming niet zomaar zullen aanvaarden en dat we eerst ruimte maken voor de kandidaten van de partijen die de meeste stemmen hebben gekregen van de kiezer.De deelnemende kandidaten zijn van de volgende partijen:


Lijst XX - Partij voor Mens en Spirit / Basisinkomen Partij

 plek naam               
 partij of groepering            
1 Fonk    T.Y. (Tarajoëlle) (v)Politiek neutrale verbindende koploper van de lijst, die zelf niet (!) beoogt plaats te nemen in de Tweede Kamer. Een lijstduwer op plek 1.
2Jacobs    S.H.M. (Sylvie) (v)        
Basisinkomen Partij
3 Brinkerink    Y. (Yvonne) (v)
www.kinderbelangenpartij.nl
 4
 Busio        P.G. (Petra) (v)
 MenS (Partij voor Mens en Spirit)
 5 Vellekoop    R. (Rob) (m)
 www.vrede-recht.nl
 6  
 7 
 8 
 9 
 10 
 11