Home

آدرس جديد سايت گروه:

http://parandcomit.xzn.irComputer&IT Engineering Department

پایگاه اینترنتی گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

 

این پایگاه توسط گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ایجاد شده
 
 
 است . دانشجویان می توانند اخبار و اطلاعات این گروه آموزشی را از طریق آن دریافت نمایند.