Startpagina

 
Via deze site wil ik mijn paper over het Paramedisch Interventie Team (PIT) delen
 
 
Als titel voor mijn projectwerk heb ik gekozen:  “Paramedisch Interventie Team (PIT) : Dekt de vlag de lading? “

Als we een taalkundige analyse maken dan lezen we Paramedisch Interventie Team.  Als we kijken naar de bemanning van een PIT dan zien we dat deze samengesteld is uit  een ambulancechauffeur  en een verpleegkundige met BBT IZ en spoedgevallenzorg.  

De paramedic bestaat in België niet.  

In deze paper wil ik een inhoudelijke analyse maken van het PIT en nagaan waar we het PIT moeten positioneren in het landschap van de dringende medische hulpverlening. Ik ga trachten een antwoord te vinden op de vraag  of dat we een verpleegkundige gelijk kunnen stellen met een paramedic.  

In een eerste deel sta ik stil bij de verschillende modellen die wereldwijd toegepast worden in de dringende medische hulpverlening, dit met als doel de begrippen Paramedic en Ambulanceverpleegkundige beter te kunnen duiden.

In het tweede deel gaan we kijken of we  de theorie kunnen herkennen in de praktijk:

-       Aan de hand van enkele casussen vergelijk ik pre hospitaal werkwijzen en ga ik hier kritisch over reflecteren.

-        Verkregen informatie uit een interview met enkele mensen uit het werkveld tracht ik te integreren in het praktijkgedeelte.

-       Als laatste ga ik ook een aantal inzichten uit mijn stage bespreken

Op deze manier wens ik met deze paper een kritische blik te werpen op de ambulanceverpleegkunde in België. Hoe is de ambulanceverpleegkundige op dit moment actief in het dringende hulp gebeuren en zijn er eventueel suggesties naar de toekomst toe?

Mijn paper is "officiëel" te vinden  op de Doks.katho-site :

Du Laing, Y. (2012). PIT: Paramedisch Interventie Team: "Dekt de vlag de lading?". Onuitgegeven verhandeling, HIVV, HIVV. Gevonden op 1/6/2013 op http://doks.katho.be/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SKAT8a8182f037ba2f350137c1a4354502c1

Mijn paper is er wel niet raadpleegbaar.  Bij deze weet u dan ook de eerste reden voor het bouwen van deze site.  Een tweede reden is dat er als je op het internet gaat zoeken naar informatie over het PIT je weinig relevante informatie vindt.

Als er iemand nog bijkomende nuttige informatiebronnen (links, eigen papers,...) weet mbt ambulanceverpleegkunde / Paramedisch interventieteam dan mag u me natuurlijk steeds op de hoogte brengen. (contactgegevens: zie: wie ben ik?)