1. Chodzińska Krystyna - Zelatorka
 2. Aleksandrowicz Bożena
 3. Chmielewska Danuta
 4. Chmielewska Henryka
 5. Chmielewska Maria
 6. Chodzińska Elżbieta
 7. Chodzińska Katarzyna
 8. Chodzińska Kinga
 9. Chodzińska Krystyna
 10. Ignaciuk Helena
 11. Komińczyk Agnieszka
 12. Komińczyk Janina
 13. Niemczuk Maria
 14. Niemczuk Marianna
 15. Oponowicz Wacława
 16. Piotrowicz Elżbieta
 17. Szostkiewicz Anna
 18. Szostkiewicz Janina
 19. Szostkiewicz Monika
 20. Trochimiak Janina