Wspólnoty‎ > ‎

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Polsce powstało w 1934 r. jako jedna z 4 grup wchodzących w skład Akcji Katolickiej.
Po II wojnie światowej władze komunistyczne zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się i jedynie KSM dwóch Archidiecezji: poznańskiej i krakowskiej zdołały się zarejestrować. Jednym z ówczesnych asystentów był ks. Karol Wojtyła - późniejszy Papież Jan Paweł II, który podczas ogólnopolskiej pielgrzymki KSM do Rzymu w dniu 15 kwietnia 1995 r. przyjął młodzież na specjalnej audiencji i opowiedział o tamtych czasach: Pamiętam, że jeszcze jako młody wikariusz w parafii w Niegowici, potem w Krakowie, byłem asystentem kół KSM-u. Wkrótce jednak, w ramach brutalnej walki z Kościołem, KSM został rozwiązany przez władze komunistyczne. Pamiętam jeszcze ostatnie spotkanie w Krakowie, w Domu Katolickim z młodzieżą akademicką. Była taka grupa studiująca ABC tomizmu. Ja byłem jej asystentem. Już się toczył wtedy proces Kurii Krakowskiej, a więc był to rok 1954. Myśmy jeszcze działali. To były już ostatnie spotkania. Parę tygodni potem KSM został ostatecznie zlikwidowany tam, gdzie istniał.
Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie -diecezjalny duszpasterz młodzieży. Konferencja Episkopatu Polski wydała dn 10 października 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną. 30 kwietnia 1993 r. został zatwierdzony Statut, którego nowelizacji dokonano 12 marca 1998 r.
Dziś KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych. Asystentem Generalnym diecezji siedleckiej jest Ks. Jarosław Dziedzic.