KancelariaPARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


Kożuszki
KOŻUSZKI 63

21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

TEL. 83 373 01 83

Adres e-mail: smatejek@poczta.fm

Parafia posiada konto bankowe

09 8039 0006 0000 0008 7001 0001

Bóg zapłać za ofiary na rzecz parafii.

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA PO KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ

Dokumenty niezbędne w Kancelarii parafialnej przy załatwianiu formalności związanych z przyjęciem Sakramentów i Sakramentaliów

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu
 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
 4. z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa
 1. Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
 3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną
 5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
 6. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego
 1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym - wtedy bliższe informacje.
  Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
 2. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu,    a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.