Katechezy poniedziałkowe

19 listopada kolejna katecheza poświęcona Księdze Hioba: od rozdz. 14. 

UWAGA! Test nowej strony poświęconej katechezom: Poniedziałkowe katechezy biblijne
Adres: http://katechezybiblijne.blogspot.com/
Archiwum

Rok 2012/2013: księgi mądrościowe 
- wrzesień 2012: Księga Koheleta
- październik: Księga Mądrości
- listopad: Księga Hioba

Rok 2011/2012:
W tym roku omawiane są księgi prorockie
- 10 października 2011: Księga Amosa - notatka
- 17 października 2011: Księga Ozeasza 
- 24 października 2011: Księga Micheasza - notatka 
- 31 października 2011: Księga Izajasza - notatka
- 7 listopada 2011: Księga Izajasza, rozdz. 5-7.
- 14 listopada 2011: Księga Izajasza, rozdz. 8-9.
- 21 listopada 2011: Księga Izajasza, rozdz. 10-12 - notatka
- 28 listopada 2011: Księga Izajasza, rozdz. 13-26, 34, 35 - notatka
- 5 grudnia 2011: Księga Izajasza, rozdz. 28-30, 32 - notatka
-12 grudnia 2011: Księga Sofoniasza - notatka; Księga Nahuma - notatka; Księga Habakuka - notatka; Księga Jonasza - notatka
- 19 grudnia 2011: Księga Jeremiasza, rozdz. 1-7.
- 9 stycznia 2012: Księga Jeremiasza, rozdz. 8-16.
- 16 stycznia 2012: Księga Jeremiasza, rozdz. 17-25. 
- 23 stycznia 2012: Księga Jeremiasza, rozdz. 26-32.
- 30 stycznia 2012: Księga Jeremiasza, rozdz. 33-52.
- 6 lutego 2012: Księga Barucha, Księga Abdiasza, Księga Ezechiela, do 3,21.
- 13 lutego 2012: Księga Ezechiela, 3,22-16,63.
- 20 lutego 2012: Księga Ezechiela, rozdz. 17-22. 
- 27 lutego 2012: Księga Ezechiela, od rozdz. 23.
- 5 marca 2012: Księga Izajasza, tzw. II Izajasz.
- 12 marca 2012: Księga Izajasza, tzw. II Izajasz.
- 19 marca 2012: Księga Izajasza, 4 Pieśni Sługi Pańskiego - Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13 - 53,12.
- 26 marca 2012: Słuchanie Słowa.
- 2 kwietnia 2012: Pascha.
- 16 kwietnia 2012: Koniec Księgi Izajasza, tzw. III Izajasz.
- 23 kwietnia 2012: Księga Zachariasza, rozdz. 1-6.
- 30 kwietnia 2012: Księga Zachariasza, rozdz. 7-14; Księga Malachiasza.
- 7 maja 2012: Księga Joela, Księga Daniela, rozdz. 1-2.
- 14 maja 2012: Księga Daniela, rozdz. 3-6.
- 21 maja 2012: Księga Daniela, rozdz. 7-9.
- 28 maja 2012: Księga Daniela, od rozdz. 10 do końca.
- 4 czerwca 2012: Księga Tobiasza.
- 11 czerwca 2012: Księga Tobiasza.
- 18 czerwca 2012: Księga Estery.
- 25 czerwca 2012: Księga Judyty i Księga Rut.

Rok 2010/2011:
Od września 2010 do czerwca 2011 na katechezach omówione zostały wybrane księgi Starego Testamentu:
- Księga Rodzaju
- Księga Wyjścia
- Księga Królewska
- Księga Machabejska
- Księga Psalmów

Rok 2009/2010:
Od września 2009 do czerwca 2010 roku uczestnicy czytali i słuchali komentarzy Księdza do ksiąg Nowego Testamentu:
- Ewangelia św. Jana
- Apokalipsa
- Listy św. Jana
- List św. Jakuba
- Listy św. Piotra
- List św. Judy

Rok 2008/2009:
Od września 2008 do czerwca 2009 ks. Mirosław komentował:
- Dzieje Apostolskie
- List do Rzymian
- Listy do Koryntian
- List do Galatów
- List do Efezjan
- Listy do Tesaloniczan
- Listy do Tymoteusza
- List do Hebrajczyków

Katechezy dla dorosłych głoszone są w poniedziałki 
od 19.15 do 20.15
w okresie od września 
do czerwca.

Sala Kafarnaum, parter, wejście 
do dolnego kościoła.

Katechezy głosi ks. Mirosław Żurawski.