Wspomóż parafię

Uprzejmie prosimy o dobrowolne datki na konto parafii:

BPH O/Augustów, nr konta: 4710 6000 7600 0032 0000 879843
Comments