Wypominki

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 
2017/2018

 

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się dusze: Księża Biskupi Tarnowscy, Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz Ks. Arcybiskup Józef Życiński, Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Ks. bp Piotr Bednarczyk, Ks. bp Józef Gucwa, Ks. Jan Czuba, Ks. Waldemar Durda, Ks. Leszek Kozioł Ks. Józef Wierzbicki, Ks. Józef Przybycień, Ks. Jan Kipiel, Ks. Jan Kurek, Ojciec Jezuita Jan Abram oraz wierni zmarli:

I

Franciszek Pośliński, Dorota Fedko, Małgorzata Cieciura, Maria Marcin Krystyna Waleria Helena Stanisław Pośliński, Jan Albina Jerzy Andrzej, Kazimierz Ruchała , +++ z rodziny Trendlów, Piotr Małgorzata Cygan, Józef Michalina Opyd; Stanisław Maria Antoni Czesław Pyrek, Karol Paulina Nowak, Bronisława Józef Antoni Zięba, Mieczysław Chorąży, Jan Stępień, Zbigniew Gilski; Leon Rozalia Gryzło, Zofia Jan Forczek +++ z rodziny Gryzło Forczek, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Bolesław Tubek +++ z rodziny Tubek oraz rodzin Brożyna i Górskich; Jan Bogusz Danuta Michalik; Józef Maria Jan Emilia Stanisław Halina Wąs, Łukasz Wąs, Michał Maria Jerzy Zbigniew Król, Józef Weronika Wojtaczka, Adam Wąsik, Stefan Wojtaczka; Brygida Jan Andrzej Pietrucha; Władysław Kruczek, Władysław Maria Kruczek, Władysław Waleria Kawczyński, Maria Emilia Święs; Maria Stanisław Langer Maria Stanisław Hałaj; Helena Wojtaczka; Jan Sarkowicz Władysław Czesława Sarkowicz, Krystyna Kuch, Emilia Paweł Czesław Liszka; Jan Beduch, Zofia Józef Król; Maria Paweł Piotr Fryderyk Nosal; Anna Czesława Czesław Szczepanek, Anna Wanda Ludwik Stachura, Maria Kołodziej; Helena Emilia Jan Józef Ślipek, Łukasz Wąs; Kazimiera Stanisław Wojtaczka, Melania Karol Wąsik;

II

Helena Henryk Górski, Ludwika Michał Łątka +++ z tych rodzin; Jan Górski Wojciech Tekla Forczek Jan Janina Stanisław Gut, Maria Irena Forczek Emilia Bilińska; Ks. Jan Kipiel, Józef Zofia Kipiel, Stanisław Tarasek, Paweł Helena Tarasek, Jakub Janina Zięba, Eugeniusz Stefania Langer, Mariusz Libront; Maria Jan Ćwikła, Jan Smoszna, Leon Ustianowski, Wilhelm Łabuda, Bronisław Myśliwiec, Halina Józef Ćwikła; Maria Stanisław Hankus, Anna Stanisław Kurowski; Teresa Markiewicz; Maria Władysław Helena Tarasek; Zofia Stefan Zięba; Czesław Czesława Szczepanek, Kazimierz Tadeusz Rosiek; Wanda Bolesław Jan Ćwikła; Paweł Semla, Zofia Franciszek Chramęga, Józef Jan Stanisław Karol Roman Chramęga, Rozalia Gadowska, Jan Górski; Teresa Olszanecka +++ Olszaneckich, Forczków; Wojciech Władysława Rosiek syn Eugeniusz, Stanisław Zofia Gryzło, Józef Rosiek; Jan Zięba +++ Górskich; Aleksander Podobiński, Genowefa Paweł Abram, Andrzej Abram; Piotr Górski, Wojciech Tekla Forczek, Maria Irena Forczek, Emilia Bilińska; Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz, Maria Węgrzyn,Waleria Józef Semla;

III

Maria Stanisław Słowik syn Tadeusz, Jan Wójcik, Irena Władysław Nowak syn Marian i Władysław, Ewa Czesław Kruczek +++ z rodziny; Irena Władysław Marian Władysław Nowak, Julia Stanisław Józef Jan Kurzawa, Zofia Tadeusz Gurbisz, Michał Maria Gadzina, Genowefa Olszewska; Józef Janina Kandela Jan Zięba Rodzina Tarasków, Andrzej Marciniak; Piotr Andrzej Stanisław Stachura, Ludwika Franciszek Stachura, Helena Antoni Szura; Tekla Władysław Stanisława Mieczysław Martuszewski, Joanna Tarasek; Zofia Paweł Mól, Aniela Michał Sylwester Ligęza, Irena Adam Radziak; Zofia Józef Forczek; Wanda Jan Bolesław Ćwikła; Andrzej Antoni Władysław Pawlak; Agata Kurzawa; Bożena Izakowicz, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Janina Mituś, Jan Szczepanek; Maria Stanisław Roman Mieczysław Wojtaczka, Jan Bogusz; Tadeusz Stanisława Olchawski; Genowefa Henryka Zięba; Jan Aniela Piotr Semla, Jan Julia Zofia Kwarciński, Zofia Tarasek; Anna Józef Nowak, Maria Jan Jurek; Stanisław Krok, Elżbieta Libront, Tomasz Libront; Zofia Adam Jan Roman Anna Rak, Krystyna Golonka; Antoni Stanisław Łucja Gniadek, Andrzej Katarzyna Langer; Zofia Józef Forczek, Maria Węgrzyn, Bożena Izakowicz;

IV

Zofia Cyryl Antosz, Aniela Piotr Jan Semla, Marian Abram, Józefa Mucha; Roman Król, Maria Stanisław Mucha, Ludwika Stanisław Gryzło; Wojciech Tekla Maria Forczek, Helena Józef Tarasek; Mariana Jachowicz, Stefania Stanisław Jachowicz, Władysław Rodak, Genowefa Józef Miczołek, Jerzy Jachowicz; Alicja Lech Bogusz; Kazimierz Tadeusz Władysława Wojciech Rosiek, Weronika Jan Krystyna Wojtaczka, Anna Wojciech Kwarciński; Artur Karolina Łukasik, Magdalena Józef Ligęza, Jan Bućko, Władysław Król; Ojciec Jezuita Jan Abram, Salomea Andrzej Abram, Jadwiga Józef Grądalski, Apolonia Andrzej Grądalski, Katarzyna Aleksander Mruk; Franciszek Józef Kunegunda Semla, Stanisław Zofia Szwarga oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Aniela Piotr Semla, Józefa Tarasek Janina Jan Maria Franciszek Kwarciński, Zofia Iwanow - Kwarcińska; Wojciech Zofia Tarasek, Marta Ryszard Tarasek, Józef Witusik; Czesława Czesław Szczepanek, Franciszek Maria Semla, Krystyna Iskra; Andrzej Abram, Paweł Genowefa Abram, Jan Maria Turek, Maria Szczakowska; Janina Myśliwiec, Halina Zięba, Ludwika Paweł Czesław Myśliwiec, +++ Kurzawów i dusze nie mające znikąd ratunku;

V

Maria Julian Janina Józef Mituś, Władysław Emilia Semla, Wawrzyniec Zofia Semla, Stanisław Stefania Jan Szczepanek; Stanisław Józef Wincenty Hebda, Franciszek Bronisława Łabuda, Ludwika Hebda, Łukasz Warzecha; Maria Andrzej Sus; Teresa Józef Forczek, Tomasz Forczek, Maria Piękoś, Zofia Władysław Wrona; Stanisław Fyda i Jego rodzice, Aniela Jan Gryzło i syn Roman z żoną; Stanisław Helena Nowak, Stanisław Zieleń Jakub Wiktoria Jurek Zbigniew Szafrański; Jan Zofia Głąb; Stanisława Jan Lach, Jakub Aniela Florentyna Michał Wojtaczka; Wanda Bolesław Jan Ćwikła, Jan Bogdan Skrzypek; Maria Józef Abram, Teresa Siedlarz, Piotr Stanisław Andrzej Stachura; Anna Wawrzyniec Stachura, Czesław Stachura, Jan Kazimierz Bodziarczyk; Maria Jan Stanisław Władysław Wojtaczka, Zygmunt Janusz Jerzy Semla; Bogna Mirosław Kuk, Natalia Józef Baran; Jadwiga Stanisław Urszula Gryzło, Helena Jan Gryzło; Jan Helena Ligęza, Tadeusz Kazimierz Rosiek; Zofia Edward Gryzło, Aniela Marian Szczepanek; Eugenia Józef Gryzło, Maria Józef Abram , Teresa Siedlarz; Elżbieta Forczek, Jan Genowefa Forczek; Mariusz Libront, Jakub Janina Antoni Józef Zięba, Adam Zofia Nosal, Stanisław Tarasek, Helena Tarasek Józef Zofia Kipiel;

VI

Antoni Gucfa, Jan Maria Turek, Jakub Wiktoria Michalik, Janina Lisik, Jan Baran Władysław Aniela Gucfa; Maria Stanisław Anna Jan Górkowski, Ludwika Janina Jan Sus; Jan Bogusz Roman Wojtaczka; Józef Maria Helena Kwarciński, oraz za pomordowanych na wschodzie; Maria Jan Stanisław Wojtaczka, Michalina Stanisław Kwarciński; Bronisława Julia Piszczek, Stefania Ignacy Stanisław Krok, Ewa Czesław Kruczek, Władysław Marek Gogola, Stanisław Adam Mruk, oraz dusze znikąd nie mające ratunku; Jan Zięba, Mieczysław Babicz oraz +++ z rodzin Górskich Ziębów Babiczów, Markiewiczów; Zofia Cyryl Antosz, Waleria Wojciech Łatka; Krystyna Wojtaczka, Aniela Eugeniusz Wojtaczka, Piotr Maria Nowak, Józef Gajewski, Stanisław Jurek; Władysław Rodak, Józef Wiktoria Urbanek; Marian Irena Władysław syn Władysław Michał Katarzyna Nowak , Katarzyna Józef Łacny, Anna Wojciech Święs, Józef Ryszard Gucwa Franciszek Rozalia Brończyk, Jadwiga Karolina Bajorski; Lidia Antoni Janik, Zofia Stanisław Maria Jan Mucha, Michalina Job; Stanisław Piotr Józef Karol Maria Anna Jan Maria Kwarciński; Daniel Zieleń, Andrzej Katarzyna Langer; Piotr Emilia Ślipek, Władysława Jan Kricz, Antoni Kricz, Stanisława Michał Gryzło, Maria Jan Zachajko;

VII

Maria Stanisław Mucha, Ludwika Gryzło, Józef Władysława Bielat, Zofia Jakub Mucha; Cecylia Zdzisław Forczek, Stanisław Forczek; Władysław Zofia Janina Piszczek; Maria Stefan Obrzud, Franciszek Janczura, Stanisław Kukuczka; Zofia Cyryl Antosz, Marian Szczepanek; Maria Jan Szczepanek, Janina Mituś, Maria Czesław Dębosz; Jan Helena Józef Jan Ślipek, Irena Adam Radziak; Janina Mituś, Juliana Sarkowicz; Kazimiera Budzyn, Aniela Władysław Budzyn, Antoni Walawski, Czesława Józef Tarasek; Piotr Andrzej Stachura, Stanisław Stachura, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Janina Stanisław Forczek, Lucjan Wacław Jerzy Rudolphi; Jan Turek żona Maria, Józef Ślipek żona Ludwika, Paweł Semla, Andrzej Abram; Kamila Jan Aniela Tarasek, Adela Marian Szczepanek, Zofia Jan Szwedziński +++ Tarasków Susów, Oratowskich; Stefan Klaudia Semla; Zofia Kurzawa, Kazimiera Śliwa, Jan Szura, Janina Kruczek; Helena Stanisław Leokadia Józef Jan Aleksander Tarasek, Janina Stanisław Kulig, Marek Skrzypczak, Zofia Władysław Klimek, Tekla Zych, Genowefa Waldemar Hajdas, Emilia Piotr Ślipek; Antoni Gniadek, Zofia Paweł Mól;

VIII

Michalina Alojzy Józef Głąb, Maria Stanisław Mucha, Maria Gwalbert - Habaj, Tadeusz Kuk; Stanisław Stachura, Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz; Stanisław Tarasek, Jan Józefa Wiktoria Franciszek Zofia Semla; Michał Aniela Sylwester Ligęza, Irena Radziak, Bronisław Funk; Jan Maria Wojtaczka, Tadeusz Józef Kazimierz Jan Stefan Wojtaczka, Helena Nosal, Zofia Antoni Domin, Bogumiła Józef Domin, Kazimiera Władysława Domin, Honorata Tajak, Józef Job, Ks. Jan Kurek, oraz dusze nie mające znikąd ratunku; Eugeniusz Leśniak, Maria Wojciech Stefan Gargula; Aniela Władysław Kazimiera Budzyn+++ z rodziny Budzyn, Gryzło, Rosiek, Gargula, Eugeniusz Leśniak, Antoni Wanda Władysław Edward Walawski, +++ Mucha Bartusiak, Stefania Henryk Piotr Solarz; Czesława Józef Zofia Tarasek, Michalina Alojzy Józef Głąb, Kazimiera Budzyn, Janina Feliks Domagała, Elżbieta Góra; Jan Janina Kwarciński; Genowefa Stanisław Semla, Eugenia Eugeniusz Cyrnek; Stanisław Piotr Semla, Julia Stanisław Piętoń, Maria Józef Semla, Maria Jan Langer, Stanisława Michał Gawlik; Jakub Rozalia Jan Helena Stanisław Mika, Anna Antoni Basiaga, Maria Pikul, Waldemar Kosowski;

IX

Stefania Stanisław Jan Szczepanek, Kazimierz Tadeusz Rosiek, Bożena Warzecha, Wiesław Czerwień; Mieczysław Apolonia Gryzło; Zofia Kurzawa, Julia Władysław Tadeusz Kurzawa, Tadeusz Leśko, Stanisław Bogdan Włodarz, Władysława Józef Zbigniew Kopka, Tadeusz Leśko; Bolesław Zofia Marta Ligęza, Jan Kazimierz Tarasek +++ w czyśćcu cierpiące; Damian Forczek, Stefania Franciszek Rembiasz; Jan Krystyna Kasprzyk; Zbigniew Król Stanisława Fyda, Stanisława Ślipek; Franciszek Grażyna Semla, Robert Franciszek Wojtaczka; Maria Franciszek Semla, Jan Genowefa Forczek, Tadeusz Rola, Krystyna Iskra, Teresa Olszanecka; Barbara Jan Forczek, Ewa Czesław Kruczek, Ryszard Łysień; Maria Józef Witek; Dariusz Kruczek; Mieczysław Zofia Helena Kwarciński;