Wypominki

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 
2018/2019

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się dusze: Księża Biskupi Tarnowscy, Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz, Ks. Arcybiskup Józef Życiński, Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Ks. bp Piotr Bednarczyk, Ks. bp Józef Gucwa, Ks. Jan Czuba,  Ks. Waldemar Durda, Ks. Leszek Kozioł, Ks. Józef Wierzbicki, Ks. Józef Przybycień, Ojciec Jezuita Jan Abram oraz wierni zmarli: 

I

Franciszek Pośliński, Dorota Fedko, Małgorzata Cieciura, Maria Marcin Krystyna Waleria Helena Stanisław Pośliński, Jan Albina Jerzy Andrzej i Kazimierz Ruchała, +++ z rodziny Trendlów, Piotr Małgorzata Cygan, Józef Michalina Opyd; Jan Bogusz, Danuta Michalik; Karol Paulina Nowak, Mieczysław Marta Chorąży, Józef Bronisława Zięba Jan Stępień, Zbigniew Gilski; Maria Stanisław Langer, Maria Stanisław Hałaj; Bolesław Tubek +++ z rodziny Brożynów, Górskich  i Tubków; Zofia Jan Forczek +++ z rodziny Forczek, Rozalia Leon Gryzło +++ z rodziny Gryzło, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Melania Karol Wąsik; Antoni Lidia Janik, Zofia Stanisław Maria Jan Mucha; Brygida Jan Andrzej Pietrucha; Józef Maria Jan Emilia Stanisław Halina Wąs, Łukasz Wąs, Michał Maria Jerzy Zbigniew Król, Józef Weronika Wojtaczka, Stefan Wojtaczka, Adam Wąsik; Teresa Olszanecka, Jan Genowefa Forczek, Konstancja Bernardyn Olszanecki; Janina Mituś, Julian Sarkowicz, Józef Mituś; Krystyna Wojtaczka, Józef Gajewski, Aniela Eugeniusz Wojtaczka, Maria Piotr Nowak;

 

II

Marian Irena Władysław syn Władysław, Katarzyna Michał Nowak, Katarzyna Józef Łacny, Anna Wojciech Święs, Józef Ryszard Gucwa, Rozalia Franciszek Brończyk, Jadwiga Karolina Bajorski; Jan Sarkowicz, Władysław Czesława Sarkowicz, Krystyna Kuch, Emilia Paweł Czesław Liszka; Janina Józef Kandela, Jan Zięba +++ z rodziny Tarasków, Mocarnych i Marciniaków; Helena Emila Jan Józef Ślipek, Łukasz Wąs, Andrzej Książek; Maria Stanisław Mucha, Ludwika Gryzło, Józef Bielat, Władysława Galus, Jakub Zofia Mucha; Antoni Gniadek, Zofia Paweł Mól; Wojciech Zofia Tarasek, Ryszard Marta Tarasek Józef Witusik; Stanisław Falisz, Józef Martuszewski, Maria Forczek; Stanisław Janina Władysław Zofia Piszczek; Stanisława Tarasek, Helena Paweł Tarasek, Ks. Jan Kipiel, Zofia Józef Kipiel Stefania Eugeniusz Langer, Janina Jakub Zięba, Kazimierz Nosal, Mariusz Libront; Piotr Emilia Ślipek, Jan Władysława Antoni Kricz, Michał Stanisława Gryzło; Helena Henryk Górski, Ludwika Michał Łątka; Wanda Bolesław Jan Ćwikła; Aniela Michał Sylwester Ligęza, Irena Radziak, Bronisław Funk; Anna Józef Nowak, Maria Jan Jurek; Janina Beduch, Zofia Józef Król, Janina Stanisław Rodak;

 

III

Antoni Gucfa, Jakub Wiktoria Michalik, Jan Maria Turek, Władysław Aniela Gucfa, Jan Baran, Janina Lisik; Jan Bogusz, Roman Wojtaczka, Maria Stanisław Roman Mieczysław Wojtaczka; Zofia Kurzawa, Kazimiera Śliwa Janina Kruczek, Jan Szura; Maria Helena Władysław Tarasek, Zofia Stefan Zięba; Zofia Paweł Mól; Genowefa Jan Górski, Paweł Semla, Zofia Franciszek Chramęga, Józef Jan Stanisław Karol Roman Chramęga, Rozalia Zbigniew Gadowski; Kazimierz Tadeusz Rosiek, Jan Weronika Krystyna  Wojtaczka, Anna Wojciech Kwarciński, Władysława Wojciech Rosiek; Maria Jan Stanisław Władysław Wojtaczka, Zygmunt Janusz Jerzy Semla; Jan Krystyna Kasprzyk; Klaudia Stefan Semla; Tadeusz Stanisław Olchawski; Anna Czesław Czesława Szczepanek, Anna Ludwik Wanda Stachura, Maria Kołodziej; Władysław Kruczek, Maria Władysław Kruczek, Waleria Władysław Kawczyński, Emilia Marian Święs; Wiesław Wesołowicz, Robert Danek; Piotr Górski, Wojciech Tekla Maria Stanisław Forczek, Emilia Bilińska, Genowefa Górska; Stanisław Stachura, Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz; Helena Wojtaczka; Władysław Rodak, Irena Władysław Marian Władysław Nowak, Julia Stanisław Józef Jan Kurzawa, Maria Michał Gadzina, Zofia Tadeusz Gurbisz, Genowefa Ludwik Olszewski;

 

IV

Zofia  Kurzawa, Julia Władysław Tadeusz Stanisław Kurzawa, Władysława Józef Zbigniew Kopka, Stanisław Bogdan Włodarz, Tadeusz Leśko, Stanisław Falisz; Stanisław Fyda i Jego rodzice, Aniela Jan Gryzło ich syn Roman z żoną; Antoni Stanisław Łucja Gniadek, Andrzej Katarzyna Langer; Janina Maria Juliana Mituś; Wiktoria Józef Urbanek; Janina Stanisław Forczek, Anna Lucjan Wacław Jerzy Rodolphi; Janina Myśliwiec, Halina Zięba, Ludwika Paweł Czesław Myśliwiec, +++ Kurzawa i dusze znikąd nie mające ratunku; Stanisław Piotr Karol Maria Anna Jan Maria Kwarcińska, Daniel Zieleń, Katarzyna Andrzej Langer; Eugeniusz Rosiek, Zofia Stanisław Gryzło; Teresa Markiewicz, Jan Zięba +++ Górskich Ziębów Babiczów i Markiewiczów; Teresa Józef Forczek, Maria Piękoś, Zofia Władysław Wrona; Maria Franciszek Semla, Czesława Czesław Szczepanek, Krystyna Iskra; Zofia Cyryl Antosz, Waleria Wojciech Łatka; Jan Zięba +++ z rodziny Górskich; Andrzej Piotr Stanisław Stachura, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Janina Jan Urbanek; Cecylia Zdzisław Stanisław Forczek; Danuta Mirosław Kuk, Natalia Józef Baran; Paweł Genowefa Andrzej Abram, Aleksander Podobiński; Maria Stefan Obrzud, Franciszek Janczura; Genowefa Henryk Zięba; Danuta Stanisław Forczek, Bolesław Tubek; Janina Jan Urbanek, Janina Franciszek Dziedziak, Stanisława Lichoń;

 

V

Zbigniew Król, Stanisława Fyda, +++ z rodziny Król i Fyda; Mieczysław Zofia Helena Kwarciński; Karolina Artur Łukasik, Magdalena Józef Ligęza, Jan Bućko, Władysław Król; Stefania Stanisław Marian Jachowicz, Józef Genowefa Miczołek; Michalina Alojzy Józef Głąb, Maria Stanisław Mucha, Gwalbert Maria Habaj, Tadeusz Kuk; Józef Forczek, Bożena Izakowicz,Waleria Józef Semla; Roman Król, Marian Stanisław Mucha, Ludwika Stanisław Gryzło; Janina Józef Mituś; Zofia Cyryl Antosz, Marian Szczepanek; Stanisław Jadwiga Urszula Gryzło, Jan Helena Gryzło; Stanisława Jan Lach, Jakub Aniela Florentyna Wojtaczka; Aniela Piotr Semla, Janina Jan Maria Kwarciński, Józefa Tarasek, Zofia Iwanow Kwarcińska; Antoni Edward Walawski, Wanda Władysław Walawski, Aniela Władysław Kazimiera Budzyn; Czesław Czesława Szczepanek, Kazimierz Tadeusz Rosiek; Maria Jan Szczepanek, Janina Mituś,  Maria Czesław Dębosz; Zofia Józef Forczek, Eleonora Jan Dulak, Maria Węgrzyn, Bożena Izakowicz; Salomea Andrzej Abram, Ojciec Jezuita Jan Abram, Jadwiga Józef Grądalski, Katarzyna Aleksander Mruk; Maria Stanisław Słowik syn Tadeusz, Jan Wójcik; Maria Jan Halina Józef Ćwikła, Jan Smoszna, Leon Ustianowski, Wilhelm Łabuda, Bronisław Myśliwiec; Wanda Bolesław Jan Ćwikła, Bogdan Jan Skrzypek, Maria Władysław Pawlak;

 

VI

Józef Stanisław Władysław Józef Wincenty Ludwika Hebda, Franciszek Bronisława Łabuda; Kazimierz Nosal, Mariusz Libront, Jakub Janina Antoni Józef Zięba, Zofia Adam Nosal, Józef Zofia Kipiel, Stanisław Helena Tarasek; Stefania Stanisław Jan Szczepanek, Kazimierz Tadeusz Rosiek, Wiesław Czerwień, Bożena Warzecha; Czesława Józef Zofia Tarasek, Michalina Alojzy Józef Głąb, Janina Feliks Domagała; Zofia Paweł Mól, Irena Adam Radziak, Aniela Michał Sylwester Ligęza; Piotr Andrzej Stanisław Stachura, Ludwika Franciszek Stachura, Helena Antoni Szura; Helena Stanisław Józef Leokadia Jan Aleksander Tarasek, Józef Sarkowicz, Genowefa Waldemar Jarosław Hajdas, Zofia Władysław Klimek, Janina Stanisław Kulig; Jan Genowefa Górska, Tekla Wojciech Forczek, Maria Forczek, Emilia Bilińska, Jan Janina Stanisław Gut; Zofia Edward Gryzło, Adela Marian Szczepanek; Jan Piotr Aniela Semla, Jan Julia Kwarcińska, Józefa Tarasek; Maria Andrzej Sus, Antoni Gniadek; Franciszek Maria Potok, Bronisław Katarzyna Zdzisław Garbowski, Jan Maria Wszołek; Zofia Adam Jan Roman Anna Rak, Krystyna Golonka; Maria Jan Stanisław Władysław Wojtaczka, Michalina Stanisław Kwarciński; Piotr Górski Jan Gryzło Irena Forczek;

              

VII

Zofia Józef Forczek, Bożena Izakowicz, Antoni Piszczek, Edward Zięba; Kazimiera Budzyn, Aniela Władysław Budzyn, Czesława Józef Tarasek, Antoni Walawski; Genowefa Stanisław Semla, Eugenia Eugeniusz Cyrnek; Jakub Rozalia Jan Helena Stanisław Mika, Maria Pikul, Waldemar Kosowski, Anna Antoni Basiaga, Antoni Sroka; Bronisława Julia Piszczek, Stefania Ignacy Stanisław Krok,  Czesław Ewa Dariusz Kruczek, Władysław Wiktoria Gogola, Stanisław Adam Mruk; Andrzej Abram, Paweł Genowefa Abram, Maria Jan Turek, Maria Szczakowska; Maria Paweł Piotr Fryderyk Nosal; Franciszek Józef Kunegunda Semla, Stanisław Zofia Jan Szwarga, oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Apolonia Mieczysław Gryzło; Piotr Stanisława Semla; Elżbieta Forczek, Jan Genowefa Forczek; Alicja Lech Bogusz; Stanisław Helena Nowak, Wanda Stanisław Zieleń, Cwajna, Zbigniew Szafrański; Eugenia Józef Gryzło, Józef Maria Abram, Teresa Siedlarz; Piotr Stanisława Semla; Jan Helena Ligęza, Tadeusz Kazimierz Rosiek; Maria Stanisław Górkowski, Jan Janina Ludwika Sus; Józef Maria Michał Gajewski, Krystyna Aniela Eugeniusz Wojtaczka, Maria Piotr Nowak; Władysław Emilia Semla, Wawrzyniec Zofia Semla, Stefania Stanisław Szczepanek, Jan Szczepanek, Krystyna Gajkowska;

VIII

Maria Stanisław Hankus, Anna Stanisław Kurowski; Eugeniusz Leśniak, Maria Wojciech Stefan Gargula; Kazimiera Michał Gucwa; Janina Stanisław Forczek, Maria Radzik;  Czesław Stachura, Anna Wawrzyniec Stachura, Jan Kazimierz Bodziarczyk; Franciszek Semla, Mieczysław Wojtaczka, Grażyna Semla, Robert Wojtaczka; Jan Ewa Jamróz, Jan Józefa Łatka, Maria Gnoińska, Jan Barbara Forczek, Ewa Czesław Kruczek; Tekla Władysław Stanisława Mieczysław Martuszewski, Jan Tarasek; Maria Józef Witek; Janina Jan Kwarciński;  Jan, żona Maria Turek, Józef, żona Ludwika Ślipek, Paweł Semla, Andrzej Abram;


NOTKA INFORMACYJNA

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”