Służba Liturgiczna

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO)

Ministrant (łac.  służyć, posługiwać, pomagać) -to osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów . Ministranci są wiernymi świeckimi, którzy po okresie przygotowawczym zostają uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

Lektor - to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne.
 Ministranci naszej parafii:

1.      Bartłomiej Nowak
2.     
Karol Kruczek
3.     
Kacper Szarata
4.      
Mateusz Król
5.     
Krzysztof Gryzło
6.      Marcin Mirek
7.      Piotr Jurek
8.      Szymon Gniadek
9.      Janusz Wojtaczka
10.     Maciej Skraba
11.     Maciej Wojtaczka (kaplica)
12.     Dawid Śliwa (kaplica)
13.    Mateusz Śliwa ( kaplica)
14.    Przemysław Warzecha (kaplica) 

Lektorzy:

1. Bartłomiej Kruczek
2. Jakub Nosal
3. Jacek Bulanda
4. Adrian Myśliwiec
5. Stanisław Kwarciński
6. Piotr Myśliwiec 
7. Sebastian KurzawaRegulamin LSO Jankowa:

1. Do LSO mogą należeć wyłącznie ochrzczeni chłopcy, którzy wyrazili chęć służenia Bogu w Kościele.

2. Uczestnictwo w LSO jest wyróżnieniem i nagrodą dla tych chłopców, którzy wzorowo i aktywnie uczestniczą w katechizacji i odznaczają się wzorową posawą religijną.

3. Służba przy ołtarzu domaga się od ministrantów i lektorów odpowiedniego zachowania, przestrzegania zasad kultury oraz Bożych przykazań nie tylko w kościele, ale także w domu, szkole i w każdym innym miejscu.

4. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do takiego życia, by zawsze mogli przyjmować podczas Mszy św. Komunie św. Zachęca się, aby przystępowali do spowiedzi co najmniej raz w miesiącu.

5. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zbiórkach oraz służeniach w wyznaczone dni. 

6. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do skromnego i czystego ubioru. Wypada, aby w każdy Dzień Pański i inne uroczystości przyjść do kościoła w odświętnym stroju. Zakazane jest służenie w sandałach, krótkich spodniach, dresach, zalecane koszule lub koszulki z kołnieżykiem.

7. Wszyscy ministranci i lektorzy powinni, na wzór św. Jana Pawła II, zawsze trzymać w kościele złożone ręce. trzeba więc, aby ręce i paznokcie były czyste. 

8. Zakazuje się: żelowania włosów, noszenia bransoletek na rękach niemających nic wspólnego z wiarą i życiem chrześcijan.

9. Za wzorową służbę przy ołtarzu, systematycznie uczęszczanie na służenia i zbiórki ministranci i lektorzy zdobywają punkty. 

10. Za nie przestrzeganie powyższych zasad oraz niewłaściwą służbę przy ołtarzu ministranci otrzymują punkty ujemne.

12. za ujemne punkty lub rażące łamanie regulaminu grożą następujące kary:

I - Upomnienie ustne księdza proboszcza lub opiekuna ministrantów i lektorów.

II - Rozmowa z rodzicami.

III - Zawieszenie w służeniu.

IV - Skreślenie z listy ministrantów i lektorów.

System punktacji za służenia:

Służenie obowiązkowe - 1 pkt

Służenie nadobowiązkowe - 2 pkt

Służenie na ślubie, pogrzebie - 3 pkt

Nieobecność - (-2) pkt

Nieprzestrzeganie zasad - od -1 pkt do -30 pkt


Comments