Służba Liturgiczna

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO)


Ministrant (łac.  służyć, posługiwać, pomagać) -to osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów . Ministranci są wiernymi świeckimi, którzy po okresie przygotowawczym zostają uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w 
Zgromadzeniu Liturgicznym.

Lektor - to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy 


Regulamin LSO Jankowa:

1. Do LSO mogą należeć wyłącznie ochrzczeni chłopcy, którzy wyrazili chęć służenia Bogu w Kościele.

2. Uczestnictwo w LSO jest wyróżnieniem i nagrodą dla tych chłopców, którzy wzorowo i aktywnie uczestniczą w katechizacji i odznaczają się wzorową posawą religijną.

3. Służba przy ołtarzu domaga się od ministrantów i lektorów odpowiedniego zachowania, przestrzegania zasad kultury oraz Bożych przykazań nie tylko w kościele, ale także w domu, szkole i w każdym innym miejscu.

4. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do takiego życia, by zawsze mogli przyjmować podczas Mszy św. Komunie św. Zachęca się, aby przystępowali do spowiedzi co najmniej raz w miesiącu.

5. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zbiórkach oraz służeniach w wyznaczone dni. 

6. Ministranci i lektorzy zobowiązani są do skromnego i czystego ubioru. Wypada, aby w każdy Dzień Pański i inne uroczystości przyjść do kościoła w odświętnym stroju. Zakazane jest służenie w sandałach, krótkich spodniach, dresach, zalecane koszule lub koszulki z kołnieżykiem.

7. Wszyscy ministranci i lektorzy powinni, na wzór św. Jana Pawła II, zawsze trzymać w kościele złożone ręce. trzeba więc, aby ręce i paznokcie były czyste. 

8. Zakazuje się: żelowania włosów, noszenia bransoletek na rękach niemających nic wspólnego z wiarą i życiem chrześcijan.

9. Za wzorową służbę przy ołtarzu, systematycznie uczęszczanie na służenia i zbiórki ministranci i lektorzy zdobywają punkty. 

10. Za nie przestrzeganie powyższych zasad oraz niewłaściwą służbę przy ołtarzu ministranci otrzymują punkty ujemne.

12. za ujemne punkty lub rażące łamanie regulaminu grożą następujące kary:

I - Upomnienie ustne Księdza Proboszcza lub opiekuna ministrantów i lektorów.

II - Rozmowa z rodzicami.

III - Zawieszenie w służeniu.

IV - Skreślenie z listy ministrantów i lektorów.

System punktacji za służenia:

Służenie obowiązkowe - 1 pkt

Służenie nadobowiązkowe - 2 pkt

Służenie na ślubie, pogrzebie - 3 pkt

Nieobecność - (-2) pkt

Nieprzestrzeganie zasad - od -1 pkt do -30 pkt


Comments