Duszpasterze

Obecni :
Proboszcz parafii

Ks. Piotr Pośliński – ur. 20 XI 1958 r. w Muszynie. Święcenia kapłańskie przyjął w tarnowskiej katedrze 27 maja 1984 r. z rąk bp Ablewicza. Na pierwszą parafię został skierowany do pobliskiej Szalowej. Następnie posługiwał
w Ołpinach, Dębicy, Mielcu, Zwierniku. W latach 2003-2013 pełnił urząd proboszcza w parafii p.w. NSPJ
w Delastowicach. Decyzją bp Andrzeja Jeża w maju 2013 roku został nominowany proboszczem naszej parafii. Uroczyste objęcie parafii odbył 18 sierpnia 2013 r. 
w niedzielę. Rezydent

Ks. Józef Pyrek – ur. 13 IX 1943 r. w Sterkowcu, należącym do parafii Szczepanów. W 1967 roku przyjął święcenia kapłańskie
w katedrze tarnowskiej  z rąk bp Ablewicza. Na swoją pierwszą parafię został skierowany do Tarnowa - Krzyża. W 1970 r. przybył do parafii Wilczyska. Przez kilka następnych lat był związany z Jankową. Tu dojeżdżał często w trudnych warunkach, aby nauczać religii czy
z posługą sakramentalną do chorych. Na przełomie 1972/73 odprawiał Msze św. w sali katechetycznej, którą w późniejszym czasie przebudował, tworząc w ten sposób kościół. Podjęcie starań
o utworzenie parafii w okresie komunistycznym nie było łatwe. Ks. Pyrek napotkał na swojej drodze mnóstwo komplikacji m.in.
z ówczesnymi władzami. Jednak dzięki swoim uporem w dążeniu do celu, jak i wsparciem mieszkańców, udało mu się dojść do celu. Nie chciał dopuścić, aby władze zamknęły kaplicę. Gdy inspektor budownictwa z Gorlic zaplombował drzwi od kaplicy, zakazując w ten sposób odprawiania Mszy św., ks. Pyrek mimo zakazu otworzył te drzwi narażając się na poważne konsekwencje. Został przesłuchany u prokuratora, doszło do śledztwa i rozprawy. Po odwołaniu sprawa ucichła. To wydarzenie skomentował następująco: „Kosztowało to dużo zdrowia, ale Kościołowi to chyba na dobre wyszło”. Od 1976 r. zamieszkał na Jankowej na stałe. Od 1980 r. był proboszczem parafii. Po wybudowaniu pierwszego kościoła podjął prace związane z utworzeniem cmentarza, plebanii, a z czasem w miarę potrzeb o wybudowaniu nowego kościoła parafialnego czy kaplicy dojazdowej. Wszystkie przedsięwzięcia sam inspirował  osobiście i nadzorował. W 2005 r. nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Bobowa.
W 2013 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę, pozostając w parafii w charakterze rezydenta.

Z parafii pochodzą:

1) o. Władysław Gryzło - jezuita, ur. 1953, wyświęcony - 1980, obecnie pracuje w Rzymie. 

2) o. Grzegorz Gut - redemptorysta, ur. 1984, wyświęcony - 2010, obecnie posługuje w Toruniu.

oraz 

1) s. Anna Stanek OCD - Karmelitanka Bosa.