Intelligente protoner

Hartmut Müller starter som 18-årig at studere matematik, fysik og filosofi ved Leningrad/Sct Petersborg Universitetet i 1973. I 1979 er han allerede udnævnt til professor i anvendt matematik ved Videnskabernes Akademi. Hans forskning bla til det russiske rumprogram var så vigtigt, at det var top-klassificeret. Han måtte love ikke at publicere noget mellem 1991, hvor han vendte tilbage til tyskland og 2001.

Hans hovedbidrag kaldes 'Global Skalering'.
Teorien om Global Skalering antager, at stof resonerer harmonisk ved det laveste energiniveau. Global skalerings-teori på det laveste energiniveau er ikke kun rettet mod det 'fysiske vakuum'; imidlertid omfatter frekvensspektret for de naturlige oscileringer af vakuum'et mange niveauer og udvidelser og er fraktalt organiseret som en melodi. Denne 'skabningens melodi' er, iflg. teorien, årsagen til den logaritmisk-hyperbolske skalerings-konstant, den fraktale spredning af frekvenser af yderst forskellig målestok - fra elementærpartikler til galakser.

Som foroven, så forneden.

Genesis II Symposium:
Det bliver sværere og sværere at adskille ånd og materie. Det fremkommer mere og mere, som at ånd er genotype og materie er fænotype. Udfra et ur-intellekt dannes delintellekter. Hvert proton er intelligent. Atomer opfører sig intelligent. Atomer kan både tælle, regne, logaritmere. Atomer behøver ikke at regne på den naturlige logaritme for 10, de ved at den er 2.3.

Der foregår en 'consciousness revolution' i fysikken i dag.

Global Skalering - kort intro fra HM egen mund:
G.S. er ingen teori men et naturfænomen. Overalt i naturen, men også i teknikken og i samfundet finder man regelmæssigheder, der er logaritmisk opbygget. Loga (lov) ritme (rytme). Det er Pythagoras.

Disse regelmæssigheder finder overalt på alle niveauer uden undtagelser. De er i mega-Kosmos, makroKosmos, vores Verden, mikroKosmos. De er i livsformer, organismer, populationer, biosfærer, solsystemer. Det er intet mindre end 'The Masterplan of the Universe'.

Hvad skal naturen bruge logaritmer til - 102 = 100? Det er for at komprimere og håndtere store informationsmængder. Hvis man skal tælle enkeltdelene i ... en menneskekrop, kommer der umulige talstørrelser op med mange nuller. For at Universet kan håndtere disse umådelige datamængder, er logaritmer nødvendige.

Solen forhold til solsystemet er det samme som en en atomkerne til atomet. Dette er 'skalering'. De russiske damer og de kinesiske æsker er folkloristiske anskueliggørelser af fænomenet. Det findes i virksomhedsopbygninger. Vi ser og hører logaritmisk (overtonerækken er logaritmisk opbygget) iflg. Weber-Fechner: 'en sanse-intensitet er proportionel med logaritmen for stimulus-intensitet. Sanseorganerne er selv en del af Verden og derfor også logaritmisk opbygget.

Der findes 1 fællesnævner for alle processer: proton-resonans, der står for 99.999 % af alle processer. Protoner er Universets ur-oscilatorer. De danner de mest stabile strukturer i Universtet. Det er kernen af atomet. De lever ufatteligt længe: 100.000 milliarder-milliarder-milliarder år. Elektroner lever også meget længe. Ingen har nogensinde set disse dele forgå. Et proton vejer så meget som 2.000 elektroner, og derfor er det afgørende at se på det.

Når protoner befinder sig på et 'ustresset tilstand' svinger de synkront over meget store afstande - fx. på hver sin side af Jorden. Når menneskelige organismer befinder sig i ustresset tilstand - ved det lavest mulig energiniveau (meditation) vil fx. hjerteslagene med meget stor sandsynlighed være synkrone.

Rum og tid er fraktalt opbygget. Alle protoner 'kender' konstellationen i solsystemet. Hvis de henfalder som i radioaktivt materiale, 'ved' de, hvor de skal hen i forvejen.

Der er endvidere tale om synkronicitet mellem protoner i mentale og fysiske processer. Derfor fænomenet i kvantefysik, hvor det observerede opfører sig efter observationen.

Dette felt er den bevidsthedsrevolution, som HM kalder det. En række applikationer er allerede under udvikling.

En af applikationerne er en ny form for mobilteknologi, der ikke producerer elektro-smog. Altså den konstante elektroniske forurening, som vi nægter at anerkende her i Vesten, men som russerne fra starten har været opmærksomme på. De har lave grænseværdier for den slags - i Vesten kan de være 1.000 gange så høje. Vores hjerne og celler er under konstant bombardement af elektro-smog og en hel række fysiske og mentale forstyrrelser i vores liv skyldes dette fænomen.

I denne mobilteknologi skabes der direkte forbindelse mellem to telefoner udenom telefoncentralerne og uden at dit øre og din hjerne begynder at 'koge' efter 3 minutter! Spørg lige om selskaberne er glade for den tanke. Spørg også om grupper af mennesker, der tænker i retning af mind-control er glade for det.

Andre applikationer er overraskende forskellige. Ligesom global skalering generelt gælder uden undtagelser og på alle niveauer, sådan er det også med de muligheder, denne tanke åbner.

Studier af menneskelige bevægelsesmønstre, byplanlægning (byen og trafikken som et fraktalt mønster), rum- og arkitekturanalyse og -planlægning, terapiformer for dyr baseret på lyd og lys, 'melodisk lys' (lyd og lys er blot modulationer af frekvensspektret, dimensionering).

Celleterapi og profylakse. Dette felt er meget omfattende. Det er mere end wellness og aldersforebyggelse:
 • understøttelse af sårheling
 • understøttelse af celle-regeneration
 • stimulation af mitokondrial energiproduktion
 • stimulation af syre-stofs optagelse i blodet
 • stimulation af endorfin-produktion
 • smertelindring
 • stimulation af cerotonin-produktion
 • optimering af muskeltonus
 • hæmning af infektioner
 • styrkelse af immunforsvaret

Kommunikations-processer. To sider: den åndelige og den stofligt-energetiske. Global skalering er 'the one and only' metode i dag, der for alvor kan forklare interaktionen mellem disse vidt forskellige felter.

Simon E. Schnoll, det russiske Videnskabernes Akademi:
 • protoner svinger synkront over store afstande
 • protoner kender deres tilstedeværende stjernekonstellation
 • rum og tid er logaritmisk fraktale

Der er udviklet en helt ny forståelse og teori om, hvad information og informations-udveksling er, og som er baseret på proton-resonans.

Information er gensidigt. Det er ligesom musik. Hvis musikken ikke bliver opfattet, er den ikke hændt. Musik er ikke mediet, skiven, båndet, noden, lyden, ideen. Det er når afsenderen sender på kanal 8 og modtager modtager på samme, at musikken findes. Sådan er det med information. Hvis man ikke kan huske informationen og reproducere den, har den ikke fundet sted. Hvis publikum ikke fatter musikken, har den ikke fundet sted. Den indre enskabelsesproces i koncertsituationen i sig selv er informationen/musikken. Selve afsendelsen af musikken er en reproduktion, selv når det drejer sig om improviseret musik. Man reproducerer formler og indøvede klicheer, som man et øjeblik forinden forestiller sig i sin bevidsthed og dernæst reproducerer i det skabende-musikalske-informative øjeblik.

Et andet krav til information er, at det skal være lager-bart, muligt at lagre/opbevare/gemme.

Reproduktionsprocesser er ind til benet: svingningsprocesser. Uden svingningsproces ingen reproduktion, ingen lagring og ingen information. Jo højere frekvens, jo mere information. Men jo højrefrekvens, jo mindre amplitude og jo mindre lagerenheder. Derfor findes der mest information på det subatomare niveau - i hele Universet - period! Den er gigantisk.

Hvordan kommer vi ned/op på det niveau? I øjeblikket er det muligt at få 1024 bits nøgler ud af dette synkronicitet og identitet.

Wolfgang Granig:
Protoner er intelligente! Kan man stille dem spørgsmål?
WG er tekniker og har bygget .. æsker. En blå, en råd og en grå box. Tilhørende software. Projektet hedder ORAC. Der er en spørge-databank og en svar-databank.

Resultatet er overraskende. Man kan spørge protonerne om hvadsomhelst og få et svar. Jo mere komplekst, jo bedre. Det første svar er det mest præcise. Hvis man selv koncentrerer sig om spørgsmålet, bliver det mere præcist - der er altså en mental komponent, der spiller sammen med hard- og software.

'Gnôthi sautón' siger oraklet i Delfi: kend dig selv. Du ved ikke alt, men du kan spørge.

Man kan fx. spørge om, hvor højt Østrigs højeste bjerg er, Grossglockner (3.798 m). Eller hvad det hedder uden at sige det. Hvordan kan det lade sig gøre? Protoner svinger synkront over maget lange afstande. Vi kan måle 12.000 kilometer på Jorden, og langt større afstand er sandsynligvis ingen forhindring. De er koordineret og informeret på subatomart niveau. En tanke opererer på subatomart niveau. De er synkroniseret på deres laveste 'ustressede' niveau.

Skør ide: hvis protonerne kan svare, kan de så også oversætte :-) ? JA, det kan de!

Svarene afhænger af
 • Informations-kvantitet. Billeder er mere komplekse end sætninger. Detaljeret tekst og tal giver også høj score.
 • Tid. Der er højere score efter 9, 24 og 40 timers intervaller.
 • Afskærmning af boxene (elektromagnetisk, mikroseismisk, thermisk, gravitationsmæssig)
 • Procesfrekvens
 • fravær af fysisk stress (termisk, mekanisk, stråling)
 • fravær af mentalt stress (utålmodighed, meningsløs repetition)
 • fravær af dårlig intention (bad vibes..)

Et 60 år gammelt eksperiment:
Protoner svinger globalt synkront. Opstilling af 4 metronomer. De indstilles på samme frekvens og sættes asynkront i gang. Efter et stykke tid synkroniserer de sig! Hvorfor? Fordi det er det energetisk med fordelagtige for dem, og sådan operer naturen: vha. det laveste og mest økonomiske niveau hvilket altid er iflg. proton-resonans.

Ligesom der ikke findes materie uden ånd, findes der heller ikke ånd uden materie. Man kan også sige materie <> information.