Εστίν ουν Ελλάς και η Μακεδονία
     Η ιστοσελίδα της Μακεδονίας μας


 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Βασιλεύς της Μακεδονίας Φίλιππος Β΄ ο ποίος έβαλε τα θεμέλια για την μετέπειτα μεγάλη πορεία της Μακεδονίας και όλης της   Ελλάδος.

Ο Μέγας Βασιλέας Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος   που έσωσε τη Μακεδονία απο τους Βουλγάρους.


Ο Παύλος Μελάς έδωσε τη ζωή του πολεμόντας Βουλγάρους και Τούρκους για να σώσει τη Μακεδονία.  

Ίων Δραγούμης ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην απελευθέρωση της Μακεδονίας.

Αλέξανδρος Γ' ο Μέγας, Βασιλεύς Μακεδόνων και Στρατηγός Αυτοκράτωρ όλων των ΕλλήνωνΥγεία

Για να ανακτήσουμε και να διατηρήσουμε την υγεία μας μόνο με φυσικούς τρόπους.Papasimakis homepage.


Πολεμική εκπαίδευση


Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την  πολεμική τέχνη του Bujinkan ninjutsu


Η Βυζαντινή μας Αυτοκρατορία


Η ιστοσελίδα για τη Μεγάλη Ελληνική Αυτοκρατορία που κυριαρχούσε σε Ανατολή και ΔύσηByzantine Empire


Ελληνική Κύπρος


Ένα blog για τη Μαρτυρική Μεγαλόνησο του Ελληνισμού  Greek Cyprus.  


Αρχαία Ελλάς η Μητέρα του Ανθρώπου


Η ιστοσελίδα που θα βρείτε τα πάντα για την Αρχαία Ελλάδα και τους Αρχαίους Έλληνες, τους εξανθρωπιστές της Οικουμένης  

 Ancient Greece


Η Ελλάδα σήμερα


Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί υπολογίσημη Δύναμη στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και υπερέχει οικονομικά, στρατιωτικά και βέβαια πολιτισμικά στην ευρύτερη περιοχή αλλά και παγκοσμίωςModern Greece

Πολιτικός αγών

Ο Γεώργιος Παπασημάκης διεξάγει πολιτικό αγώνα για την Ελλάδα, τον απανταχού Ελληνισμό, την προβολή του Ελληνικού Πνεύματος, του Πολιτισμού κσι της Ιστορίας και πάνω απο όλα για τις Σκλάβες Πατρίδες του Ελληνισμού και για τους Ελληνικούς πληθυσμούς που στενάζουν κάτω απο το ζυγό των κατακτητών Τούρκων, Αλβανών, Σκοπιανων και Βουλγάρων. Πολιτική ιστοσελίδα.

Τηλεοπτικές εμφανίσεις


Ο Γεώργιος Παπασημάκης εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές πολιτικού χαρακτήρα για Ιστορικά, Εθνικά, Κοινωνικά, Φιλοσοφικά και Παραιατρικά θέματα.Διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι.

Η Μεγάλη Ελληνική Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Ο Ναός της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.