เครื่องแต่งกายลูกเสือรุ่นเล็ก

    
 
ก.  หมวกทรงกลม  มีกระบังหน้าหมวกทำด้วยผ้าสีกรมท่า  ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า  6  ชิ้น  แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้านหรือไหมถักสีเหลือง  เมื่อเข้าพิธีประจำกองแล้ว  มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือ  และอักษรใต้หน้าเสือว่า  ลูกเสือ  สีเหลือง  บนผ้าสีกรมท่าขลิบริมสีกรมท่ารูปไข่  ยาว  4  ซม.  กว้าง  3.5   ซม. 

                ข.  เสื้อแขนสั้น  แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด  ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง   

                ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ด้านฐาน  90  ซม.  ด้านตั้ง  65  ซม.  สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด  และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

                ง.  กางเกงขาสั้น  แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

                จ.  เข็มขัดหนังสีน้ำตาล  กว้างไม่เกิน  3  ซม.  หัวชนิดหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

                ฉ.  ถุงเท้า  รองเท้า  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสำรอง  ประกอบด้วย

                1.  เครื่องหมายจังหวัด  ทำด้วยผ้า  มีขนาด  รูปและสีตามกฎกระทรวง  ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน  แต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษสำหรับไปต่างประเทศไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด

                2.  เครื่องหมายลูกเสือสำรอง  ทำด้วยผ้าสีกรมท่า  รูปไข่  ยาว  4  ซม.  กว้าง  3.5  ซม.  มีรูปหน้าเสือและคำว่า  ลูกเสือ  สีเหลืองขลิบสีกรมท่า  ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า

                3.  เครื่องหมายหมู่  ทำด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด  รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  ยาวด้านละ  3.5  ซม.  ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย  1  ซม.  ให้มุมแหลมขึ้น

                เครื่องหมายนายหมู่  และรองนายหมู่  ลูกเสือสำรอง  ทำด้วยแถบผ้าสีเหลือง  กว้าง  1  ซม.  เย็บติดรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ  5  ซม.  นายหมู่  2  แถบ  เว้นระยะระหว่างแถบ  1  ซม.  รองนายหมู่  1  แถบ 

                โอกาสในการแต่งเครื่องแบบ

                (1)  แต่งทุกครั้งที่มีการฝึกอบรมเป็นปรกติ

                (2)  เมื่อควบคุมลูกเสือออกไปนอกสถานที่

                (3)  ในพิธีการของลูกเสือ  เช่น  พิธีเข้าประจำกอง

                (4)  ในโอกาสอื่นอีกตามสมควร

Comments