เครื่องแต่งกายลูกเสือ

เครื่องแบบลูกเสือเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติอย่างยิ่ง ลูกเสือที่แต่งเครื่องแบบควรแต่งให้ถูกต้อง เพราะการแต่งให้ถูกต้องนั้นทำให้เกิดความภาคภูมิใจสำหรับผู้สวมใส่ ดังบทความตอนหนึ่งในหนังสือการลูกเสือสำหรับเด็กชาย (Scout For Boys) ในเรื่องของเครื่องแบบลูกเสือ ซึ่ง Lord Baden- Powell ได้เขียนไว้ว่า เครื่องแบบลูกเสือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของตำรวจแอฟริกาใต้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของข้าพเจ้า พวกนี้รู้ว่าเสื้อผ้าแบบไหน สวมใส่สบายใช้การได้และเป็นเครื่องป้องกันดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดี ดังนั้น

ลูกเสือจึงมีเครื่องแบบซึ่งเกือบจะเหมือนกัน  มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เครื่องแบบของลูกเสือรุ่นแรกสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ลูกเสือทั่วโลกและใช้กันทั่วไปในท้องถิ่นที่มีอากาศ หนาวจัด ร้อนจัด ได้มีการดัดแปลงเครื่องแบบบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับฤดูกาล ลูกเสือชาติ
ต่าง ๆ ในประเทศที่มีอากาศอบอุ่นก็แต่งเครื่องแบบเหมือนกัน

การสวมเครื่องแบบ

 เครื่องแบบลูกเสือซึ่งเป็นแบบเดียวกัน เป็นเหมือนสายสัมพันธ์ของพี่น้องลูกเสือทั่วโลก ลูกเสือที่แต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้องและเรียบร้อยเป็นผู้ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่กระบวนการลูกเสือ เป็นการแสดงว่าเขามีความภูมิใจในตนเองและในกองลูกเสือของเขา ตรงข้ามกับลูกเสือที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบรุ่มร่ามคนหนึ่งที่แต่งกายไม่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้กระบวนการลูกเสือเสียชื่อในสายตาของประชาชน

ċ
ปัญญาวุฒิ มีโถ,
6 ธ.ค. 2554 21:41
Comments