ขั้นตอนการทำหนังสือภาพสามมิติ
 

ขั้นตอนการทำหนังสือภาพสามมิติ

เรื่อง

   ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน

 

1.             ตัดกระดาษเทา-ขาว  กว้าง 56 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  จำนวน 5 แผ่น

2.             วาดภาพพื้นหลังที่กระดาษเทา-ขาว  โดยวาดส่วนที่เป็นสีขาว 3 แผ่น

3.             ระบายสีภาพพื้นหลังด้วยสีน้ำและสีโปสเตอร์ทิ้งไว้ให้แห้ง

4.             ผนึกด้วยสติกเกอร์ใสป้องกันไม่ให้สีเปื้อนและน้ำเข้าภาพ

5.             พับครึ่งกระดาษที่วาดภาพทั้ง 3 ภาพ

6.             ออกแบบการ์ตูนที่ต้องการ

7.             วาดและระบายสีตัวการ์ตูน  ตัดเส้นด้วยสีเมจิกสีดำ

8.             ผนึกตัวการ์ตูนด้วยสติกเกอร์ใส

9.             ทำขาตัวการ์ตูนแต่ละตัว  เพื่อยึดระหว่างตัวการ์ตูนกับภาพพื้นหลัง  โดยพับกระดาษเป็นรูป    C     ขาข้างหนึ่งยึดติดกับตัวการ์ตูน  อีกข้างหนึ่งติดกับสันหนังสือด้านใน

10.      ระบายสีขาที่ติดการ์ตูนให้มีสีเดียวกันกับภาพพื้นหลัง

11.      นำกระดาษด้านที่เป็นสีเทาไม่ได้วาดภาพมาผนึกติดกัน  โดยใช้กาว 2 หน้าหรือเยื่อกาว  ส่วนสันของกระดาษใช้ไม้บรรทัดเหล็กสับให้ประกบติดกันได้สนิท

12.      ใช้กระดาษชั้นทำปก  โดยวัดให้ยาว 58 เซนติเมตร  กว้าง 30 เซนติเมตร

13.      เหลือส่วนกลางของสันปกไว้ 2 เซนติเมตร  เพื่อทำเป็นสันหนังสือ  โดยใช้คัตเตอร์กดเบา ๆ เพื่อให้เกิดรอยพับ

14.      ห่อปกด้วยกระดาษสาชนิดหนา