แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 เพลงอยุธยาน่ายล
เเ 
 
 

 เพลงอยุธยาน่ายล

 

น่ายลนักหนาอยุธยาเมืองเก่า


เมืองหลวงของปวงไทยเรา แต่ก่อนเก่านานมา

อำเภอ ๑๖ แห่งมี ภาชี บ้านแพรก เสนา พระนครศรีอยุธยา

แล้วมาบางซ้าย บางไทร นครหลวง เรื่อยไปบางบาล

ไปเที่ยวลาดบัวหลวง หัวใจแสนห่วง ถึงบางปะหัน (ซ้ำ)

ผักไห่เฉิดฉิน บางปะอิน แสนวิลาศ วังน้อยจำอย่าขาด

มหาราชไม่ไกลกัน อุทัยเคยได้มาเยือน ช่างเตือนจิตจำนรร

ท่าเรือพร้อมพลัน สมดังโจษย์จรร น่าชมสุดแสนภิรมย์ในฤดี

โอ้อยุธยาชื่อดังก้องหล้ามาหลายร้อยปี (ซ้ำ)

 

เพลงฉันเป็นลูกชาวนา

ฉันเป็นลูกชาวนา อยุธยาบ้านเกิดเมืองนอน     ตื่นแต่เช้าแดดอ่อนฉันหาบคอนคันไถสู่ทุ่ง

หมายจะผดุงบำรุงเศรษฐกิจของไทย        แดดกล้าลมแรงสายฝนกระหน่ำทนไป

ชาวนาภูมิใจข้าวไทยดีเด่น                  เหนื่อยยากลำเค็ญใครไม่เห็นใจเรา

โอ้ละเห่ โอละเห่เห่เฮ

ข้าวไทยช่วยไทยเป็นเอกราช       ต่างชาติมองเห็นความดี

เราชาวนาหน้าแล้งรื่นเริงเต็มที่           
ความสุขนั้นมีตามประสาชาวนา