3.รถถังแบบ 76 (Light tank, Carden Loyd Mark E)

    ปี 2476 (ปีเดียวกับที่สั่งซื้อรถถังลอยน้ำ)
ซื้อรถถังเบา“Carden Loyd Mark E" จำนวน 10 คัน จากอังกฤษ มีน้ำหนัก 6.7 ตัน ติดปืนใหญ่ขนาด 47 มม. 1 กระบอก, ปืนกลขนาด 7.7 มม. 1 กระบอก, 
พลประจำรถ 3 นาย
Comments