คำขวัญ-ตราสัญลักษณ์-ธงของอาเซียน

คำขวัญของอาเซียน

"One Vision, One Identity, One Community" : " หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม "
ตราสัญญลักษณ์ธงของอาเซียน   สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ภูมิภาคอาเซียน

      http://61.7.221.113/Asianroom/th/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55
      http://mail.ptn.ac.th/ptn/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=112

Comments