ประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            งานประเพณี 19 จังหวัดภาคอีสาน                               
             
เดือน
จังหวัด / ท่องเที่ยวงานประเพณี
 • มกราคม
 • งานกาชาดและงานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง จังหวัดมุกดาหาร
 • งานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
 • กุมภาพันธ์
 • งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย จังหวัดเลย
 • งานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม
 • งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • มีนาคม
 • ประเพณีเผ่าไทศรีสะเกษและเทศกาลดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 • งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 • ประเพณีกินข้าวปุ้นงานบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • เมษายน
 • งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
 • งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคน จังหวัดขอนแก่น
 • งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลอาหารอินโดจีน จังหวัดอุบลราชธานี
 • พฤษภาคม
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
 • มิถุนายน
 • งานประเพณีการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรกฎาคม
 • งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม
 • งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 5,000 ปี จังหวัดอุดรธานี
 • งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
 • งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
 • พฤศจิกายน
 • งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดบุรีรัมย์
 • เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • งานแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์
 • เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น
 • ธันวาคม
 • งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ
 • งานมหกรรมว่าวอีสาน และงานขึ้นปล่องภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์