Αρχική

  • H ιστοσελίδα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό βοήθημα για το μάθημα της Πληροφορικής στο Λύκειο.
  • Χρησιμοποιήστε το μενού πλοήγησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος για να επιλέξετε την τάξη που σας ενδιαφέρει.
  • Στην σελίδα κάθε τάξης επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει.
  • Σε κάθε ενότητα μπορείτε να βρείτε σημειώσεις και φύλλα εργασίας τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.
  • Στη σελίδα Downloads μπορείτε να κατεβάσετε τα προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία κάθε ενότητας.
  • Στη σελίδα Σύνδεσμοι θα βρείτε χρήσιμους, εκπαιδευτικούς συνδέσμους για το μάθημα.