GAYA BELAJAR KINESTETIK

CIRI-CIRI ORANG-ORANG KINESTETIK

           

 • berbicara dengan perlahan
 • menanggapi perhatian fisik
 • menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka
 • berdiri dekat ketika berbicara dengan orang
 • selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak
 • mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar
 • belajar melalui memanipulasi dan praktik
 • menghafal dengan cara berjalan dan melihat
 • menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca
 • banyak menggunakan isyarat tubuh
 • tidak dapat duduk diam untuk waktu lama
 • tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang telah pernah berada di tempat itu
 • menggunakan kata-kata yang mengandung aksi
 • menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot – mereka mencerminkan aksi denga gerakan tubuh saat membaca
 • kemungkinan tulisannya jelek
 • ingin melakukan segala sesuatu
 • menyukai permainan yang menyibukkan

 

Cocokkah ciri ini dengan kebiasaan Anda ?

 

 Created by http://ariesvio.blogspot.com e-mail budhmat@gmail.com

Comments