หมายจับคดีสำคัญ

                   หมายจับคดีสำคัญ สภ.ปะนาเระ 

   3-9404-00279-48-3  
     นายฮามะสอลาหูดิง   ฮัจยีดาโอะ 

                                       หมายจับที่ จ.435 / 2547

ข้อหา ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ


3-9404-00002-65-1

                                       นายบารี  เปาะสลาเมาะ

หมายจับที่  จ.436 / 2547

ข้อหา   ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ 


                                                                                                                

                          3-9404-00134-48-5                                
     นายอาลียาสะ  สาเมาะ 
                                        หมายจับที่ จ.26/2550 
        ข้อหา   ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ

 
   3-9407-00035-79-2
นายชูชัยฟะห์หรือมฮำหมัดกาแม  หะยีสาเมาะ
หมายจับที่ จ.417/2551
ข้อหา สมคบกันเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันก่อการร้าย ฯ

 
  1-9404-00002-68-4 
 นายมะรูดิน  ตาเฮ
  หมายจับที่ จ.95/2551
ข้อหา สมคบกันเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันก่อการร้าย ฯ
   
 
1-9506-00043-17-7

                                นายอันวา  ดาฮายี

   หมายจับที่ จ.97/2551
ข้อหา สมคบกันเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันก่อการร้าย ฯ