จราจรและลดอุบัติเหตุ 365 วันสถิติข้อมูลจราจรในพื้นที่ สภ.ปะนาเระ

                                                                                       เดือนกรกฏาคม  2553

                                                       อุบัติเหตุจราจร                                                  ราย
                                                       กระทำผิดจราจร                                               ราย