หน่วยปฏิบัติการพิเศษ


ร.ต.ท.ประเดิม แก้วทอง
รอง สว.(ผบ.มว.)หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ฉก.231