ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
  
  
 
 
 

Η Πληροφορική είναι η επιστήμη που σχετίζεται με την διαχείριση των πληροφοριών καλύπτοντας από τη μία πλευρά την δημιουργία του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου το οποίο κάνει δυνατή την αποδοτική χρήση του μεγάλου όγκου των πληροφοριών, και από την άλλη την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών σε ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα που αξιοποιούν τα θεωρητικά αποτελέσματα και τα κάνουν χρήσιμα για τους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, αυξάνοντας τις καθημερινές δυνατότητες του μέσου πολίτη.

Την ίδια στιγμή, λόγω της πολυπλοκότητας των σύγχρονων κοινωνιών, η πληροφορική έχει λάβει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη ή μη λειτουργία τους, καθώς η υπάρχουσα τεχνολογία πληροφορικής καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο αντιμετώπισης πολλών μεγάλων και καθημερινών θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την υγεία, κλπ.

 

     Την παρούσα στιγμή, η επιστήμη της πληροφορική περιλαμβάνει επιμέρους αντικείμενα τα οποία μπορούν να περιγραφούν από τους εξής (τουλάχιστον) γενικούς τίτλους:
 

1. Θεωρία αλγορίθμων

2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

3. Ηλεκτρονική

4. Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα

5. Λειτουργικά Συστήματα

6. Βάσεις Δεδομένων

7. Δίκτυα Υπολογιστών

8. Τηλεπικοινωνίες

9. Τεχνητή νοημοσύνη

10. Επικοινωνία ανθρώπου μηχανής

11. Αρχές γλωσσών και προγραμματισμού

 

     Σήμερα οι ραγδαίες εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιφέρουν σημαντικές τόσο χωροταξικές όσο και λειτουργικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Η αυστηρή οριοθέτηση του Κέντρου Πληροφορικής έχει πάψει να υφίσταται και την σκυτάλη έχουν αναλάβει τα κατανεμημένα συστήματα και τα δίκτυα υπολογιστών. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που θα μπορούσε να τεθέι για το μέλλον της χώρας είναι εάν θα πρέπει να στρέψουμε όλη την προσοχή μας στην ανάπτυξη της πληροφορικής, που αποτελλεί ένα μοντέρνο και ραγδαία αναπτυσόμενο τομέα, χωρίς να εστιάζουμε αντίστοιχα στην αναπτύξη άλλων πεδίων (επιστημονικών ή μη). Η απάντηση είναι πως μάλλον όχι, καθώς , υπάρχει αλυσιδωτή και διαλογική σχέση μεταξύ του
 
 
 Κάντε κλίκ με το ποντίκι στην ενότητα που σας ενδιαφέρει
  

 

 

Οδικοί Χάρτες Ελλάδας

Εύρεση προορισμών- διαδρομές

 

    

 
 
 
 
 
 
 
Αριθμός επισκεπτών
free html visitor counters

Π Α Τ Ρ Α     2 0 13