ဆင္ေပါက္၏လုိဆုိသီခ်င္းမ်ား

ဆင္ေပါက္က ေကာ့ေသာင္းကပါ။ ဒီအလ္ဘမ္က သူ႔ရဲ႕ ၁ ခုတည္းေသာ ေကာ္ပီအလ္ဘမ္ပါ။ အခုလက္႐ွိ ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ ထုိင္းေရာ့ခ္အဆုိေတာ္ လုိဆုိသီခ်င္းသံစဥ္ ေတြကုိယူထားတာပါ။