ထူးအိမ္သင္HTOO EIN THIN


GENIUS - ONE IN THE DECADE

နာရီေပၚကမ်က္ရည္စက္မ်ား ၁၉၈၇

ထူးအီမ္သင္ - ခြင့္မျပဳ (Acoustic).mp3

ထူးအီမ္သင္ - ခြင့္မျပဳ (Org).mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေဝးသြားတဲ့အခါ.mp3

ထူးအီမ္သင္ - နာရီေပၚကမ်က္ရည္စက္မ်ား (Org).mp3

ထူးအိမ္သင္ - နာရီေပၚကမ်က္ရည္စက္မ်ား.mp3

ထူးအိမ္သင္ - မ႐ုိးသားေတာ့ဘူး.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေမ့လုိက္ေတာ့.mp3

ထူးအိမ္သင္ - စိမ္းရက္ေလအား.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ရက္စက္စြာ ျပံဳးတတ္ေသာ.mp3

ထူးအီမ္သင္ - သီခ်င္းေလးသက္ေသ.mp3

ထူးအီမ္သင္ - စိတ္ဓာတ္ကင္ဆာ.mp3


ထူးအိမ္သင္ - ေဝးသြားတဲ့အခါ.pdf

ထူးအိမ္သင္ - စိမ္းရက္ေလအား.pdf

ထူးအိမ္သင္ - မ႐ုိးသားေတာ့ဘူး.pdf

 

ေမွာ္ဆရာအိပ္မက္ ၁၉၈၈

 ထူးအိမ္သင္ - အေမ့အိမ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ၾကဳိးဝိုင္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - သင္းကြဲငွက္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အခ်စ္ဆုံးလုိ႔.mp3

ထူးအိမ္သင္ - မ်က္ရည္ဝဲ႐ုံ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - မရွိ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - စုိးရိမ္လို႔.mp3

ထူးအိမ္သင္ - သြားကြယ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - နတ္မိမယ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေပ်ာ္မယ္ဆုိ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သာမထားခဲ့ရင္.mp3         

ထူးအိမ္သင္ - ရက္စက္လုိက္တာ.mp3

ထူးအိမ္သင္ Htoo Ein Thin # သြားကြယ္ ThwarKwae(org).mp3  

 

သက္ျငိမ္ ၁၉၈၉

ထူးအိမ္သင္ - ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ကာရံမညီေသာ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ကူညီခ်င္တယ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အရိပ္မဲ့.mp3

ထူးအိမ္သင္ - သက္ၿငိမ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ႏွလုံးသားရဲ႔က်မ္းစာ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ခ်စ္တိုင္းလည္းမညား.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ခ်စ္သူေဝး.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေခါင္းေလာင္းေလးေတြျမည္ေနၿပီ.mp3       

Htoo Ein Thin - Motionless.mp3

 

အတၱပုံေဆာင္ခဲမ်ား ၁၉၉၁

ထူးအိမ္သင္ - ရာဇဝင္မ်ားရဲ႔သတုိ႔သမီး.mp3

ထူးအိမ္သင္ - တေစၧအနမ္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - လြမ္းသူ႕အိပ္မက္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အခါလြန္မိုး.mp3

ထူးအိမ္သင္ - မင္းမရွိတဲ့ေနာက္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ၿမိဳ႕ျပညမ်ား.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ခ်စ္သူ႕လက္ေဆာင္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေဆြးတယ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ဂ်ပ္ဆင္ထိပ္က လရိပ္ျပာ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ရင္ခုန္ရင္အခ်စ္.mp3        

 

ထူးအိမ္သင္ - လြမ္းသူ႕အိပ္မက္.pdf


အၾကင္နာအိပ္မက္ ၁၉၉၁

ထူးအိမ္သင္ - အၾကင္နာအိပ္မက္.mp3

အရင္အတုိင္း ၁၉၉၁

ထူးအိမ္သင္ - ထာဝစဥ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အထီးက်န္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အရင္အတုိင္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ဗင္းဆင့္ဗန္ဂိုးတမ္းခ်င္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေရႊ.mp3

 

စကားလုံးမရွိတဲ့ေကာင္းကင္ ၁၉၉၅    

ထူးအိမ္သင္ - အလြမ္းရဲ႕မီးလွ်ံမ်ား.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အခ်စ္နတ္ဆုိး.wma

ထူးအိမ္သင္ - စကားလုံးမရွိတဲ့ေကာင္းကင္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေကာင္းကင္ထဲက ျမစ္တစ္စင္း.mp3

 

ၿမိဳ႕ျပလေရာင္တမ္းခ်င္း ၁၉၉၆  

ထူးအိမ္သင္ - တကယ္ဆုိမင္းက.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အိမ္ျပန္ခ်ိန္မ်ား.mp3


အေမ (သုိ႔) အၾကြင္းမဲ့ေမတၱာေတာ္သီခ်င္း ၁၉၉၇

ထူးအိမ္သင္ - အေမ့အိမ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ x-x ေမေမ.mp3

 


ထူးအိမ္သင္ - အေမအလ္ဘမ္သီခ်င္းမ်ား.pdfအမွတ္တရ ဒဏ္ရာသီခ်င္းမ်ား ၁၉၉၉

ထူးအိမ္သင္ - အိမ္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - စကားလုံးမရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ (၂).mp3

ထူးအိမ္သင္ - ညီမွ်ျခင္း.mp3

ေကာင္းကင္ထဲက ျမစ္တစ္စင္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ဗင္းဆင့္ဗန္ဂိုးတမ္းခ်င္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေရႊစင္.mp3   

 

ထူးအိမ္သင္ - စကားလုံးမရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ (၂).pdf

 

အစိမ္းေရာင္ရက္စြဲမ်ား ၂၀၀၁

ထူးအိမ္သင္ - အမွားအယြင္းကပြဲ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အစိမ္းေရာင္ရက္စြဲမ်ား.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အေဝးဆုံးေဝးသြားလည္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - မဆုံႏုိင္ခင္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ျပန္မလာေတာ့ဘူးကြယ္.mp3 

တစ္ေန႔စာအလြဲမ်ား ၂၀၀၃

ထူးအိမ္သင္ - ႏွစ္ဆယ္ေလးနာရီ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ႏွုတ္ဆက္မဲ့ေႏြ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ပထမအသဲကြဲဇာတ္လမ္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အမုန္းမ်က္လုံး.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အဓိပတိလမ္းကေျခရာမ်ား.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေႏြဦးက့ံေကာ္.mp3   

ထူးအိမ္သင္ - ဒုကၡကိုေဆးဆုိးထားတယ္.mp3


အဓိပတိလမ္းကေျခရာမ်ား Adi Padi Lann ka Chay Yar Myarr.doc

ဒုကၡကိုေဆးဆိုးထားတယ္ DokeKha ko Sayy So Htarr De.doc

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၀၅

ထူးအိမ္သင္ - ငါတရားစီရင္ေတာ္မူခန္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေဟာင္းႏြမ္းခဲ့ေသာ ေန႔ရက္ေလးမ်ား.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေဝဒနာ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ဒုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႔အိမ္.mp3

Htoo Ein Thin # တုႏႈိင္းမဲ့ရတနာ Tu Nhine Mae Yadanar.mp3   


တစ္ျခားအလ္ဘမ္မွ သီခ်င္းမ်ား

ထူးအိမ္သင္ Htoo Ein Thin # ကုိယ့္ရဲ႕ညမ်ား Ko Ye Nya Myarr.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ကုိယ္ပုိင္ပ်က္လုံး.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ေႏြရက္ေဝး.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အျပန္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - သီခ်င္းမ်ားနဲ႔လူ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - မဇၩိမ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - မဆုံးတဲ့သီခ်င္း.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ဘာေၾကာင့္.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ျပန္လုိခ်င္တာ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - တိမ္ေတြလုိ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - ခ်စ္ေသာကမာၻေျမ.mp3

ထူးအိမ္သင္ - အခ်စ္ဆိုသည္မွာ.mp3        

ထူးအိမ္သင္ Htoo Ein Thin - ရင္ခုန္သံကြ်န္းစုမ်ား Yin Khon Than Kyun Su Myar.mp3

ထူးအိမ္သင္ - မဆုံးတဲ့သီခ်င္း.pdf 

ထူးအိမ္သင္ - ဘာေၾကာင့္.pdf 

ထူးအိမ္သင္ Htoo Ein Thin - ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၏အရိပ္၌ Chit Chin Myittar Ei A Yate Hnite.mp3