Thông tin bao Jumbo

1> Ngành hạt nhựa đa số dùng bao jumbo.
- Các kích thước thông dụng: chứa 1 tấn
90 x 90 x 120 cm
90 x 90 x 130 cm
95 x 95 x 135 cm

2> Ngành nông sản chủ yếu chỉ có hàng gạo (xuất khẩu) dùng bao jumbo. Nhưng gần đây nhiều công ty nông sản đã bắt đầu tiếp cận bao jumbo vì tính hữu dụng của nó

- Các kích thước thông dụng:

90 x 90 x 120 cm: 1 tấn gạo
90 x 90 x 130 cm: 1 tấn gạo, đậu
92 x 92 x 125 cm: 1 tấn gạo
95 x 95 x 135 cm: 1 tấn lúa, 800 kg cám
95 x 95 x 130 cm: 600 kg bắp ủ men
90 x 95 x 110 cm: 1 tấn cafe

3> Các hàng hóa dạng bột mịn như tinh bột sắn, xi măng, cao lanh, tro bay, một số hóa chất,....

- Các kích thước thông dụng:

 95 x 95 x 135 cm: 1500 kg xi măng
105 x 105 x 105 cm: 850 kg tinh bột sắn
110 x 103 x 115 cm: 850 kg tinh bột sắn

4> Các hàng hóa dạng mùn, viên như mùn cưa, củi trấu, cám, ...

- Các kích thước thông dụng:

90 x 120 x 125 cm: 500 - 600 kg mùn cưa ép khối
113 x 113 x120 cm: 500 - 600 kg mùn cưa ép khối
95 x 95 x 135 cm: 450 kg mùn cưa bột

5> Bao jumbo đựng khoáng sản : 1,2 tấn - 1,5 tấn

6> Bao jumbo đựng hóa chất

7> Bao jumbo đựng bùn, rác

8> Bao jumbo đựng chất lỏng