Pallet đố 6 - 100 x 100THÔNG TIN SẢN PHẨM TRONG HÌNH
QUY CÁCH : 100 X 100 X 12,4 CM
- THANH TRÊN : 
1,7 X 9 X 100 = 7 THANH
- THANH ĐỐ : CHỊU LỰC
6 X 9 X 100 = 3 THANH
- THANH ĐÁY :
1,7 X 9 X 100 = 3 THANH

LỰC : < 2 TẤN

GIÁ : 186.000 Đ/ 1 CÁI

Comments