พจนานุกรม+ปทานุกรม

รวมพจนานุกรมและปทานุกรม เพื่อการศึกษา:


15. พจนานุกรม ไทย-บาลี ฉบับวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

veröffentlicht um 31.03.2020, 08:25 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 31.03.2020, 08:26 ]

12. พจนานุกรมบาลี-ไทย_ฉบับภูมิพโลภิกขุ

veröffentlicht um 13.05.2019, 00:14 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 10.04.2020, 14:40 ]


11. จูฬธาตุปจฺจยโชติกา_ว่าด้วยธาตุและปัจจัยของศัพท์

veröffentlicht um 13.05.2019, 00:07 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 04.09.2020, 14:40 ]


10. คัมภีร์พระอภิธานศัพท์_ฉบับ ว.ผ.ต.

veröffentlicht um 13.05.2019, 00:03 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 23.07.2020, 09:29 ]


09. พจนานุกรมไทย-บาลี_วัดสวนดอก

veröffentlicht um 13.05.2019, 00:00 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 31.03.2020, 12:27 ]


08. พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย

veröffentlicht um 12.05.2019, 23:56 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 31.03.2020, 12:27 ]


07. พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย

veröffentlicht um 12.05.2019, 23:53 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 31.03.2020, 11:10 ]


06. พจนานุกรมไทย-บาลี_พม.ประเสริฐ_พุทธโฆษ

veröffentlicht um 12.05.2019, 23:50 von Sowat Tongchai   [ aktualisiert: 31.03.2020, 11:04 ]


1-10 of 15