คู่มือศึกษากัจจายนะ-ปทรูปสิทธิ

รวมหนังสือคู่มือสำหรับศึกษาคัมภัร์กัจจายนพยากรณ์และคัมภีร์ปทรูปสิทธิไวยากรณ์ จากสำนักต่าง เช่น วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง, วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ, วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น.

Pali-Grammarbooks23. คาถาและปริภาสาที่ควรจำ

veröffentlicht um 21.01.2019, 06:33 von Sowat Tongchai


22. เฉลยข้อสอบปทรูปสิทธิ ปี ๒๕๕๓

veröffentlicht um 21.01.2019, 06:30 von Sowat Tongchai


21. ชื่อสัมพันธ์ ตามหลักบาฬีใหญ่

veröffentlicht um 21.01.2019, 05:33 von Sowat Tongchai


20. ธาตุและปัจจัยในปทรูปสิทธิ

veröffentlicht um 21.01.2019, 05:29 von Sowat Tongchai


19. ปทมาลา (พวงมาลัยแห่งบท)

veröffentlicht um 21.01.2019, 05:24 von Sowat Tongchai


17. ปทรูปสิทธิโพธินี (กิพพิธาน)

veröffentlicht um 21.01.2019, 05:16 von Sowat Tongchai


16. ปทรูปสิทธิโพธินี (สมาส)

veröffentlicht um 21.01.2019, 05:14 von Sowat Tongchai


15. ปทรูปสิทธิโพธินี (เกริ่นนำ)

veröffentlicht um 21.01.2019, 05:11 von Sowat Tongchai


14. ปทรูปสิทธิสูตร

veröffentlicht um 21.01.2019, 05:06 von Sowat Tongchai


1-10 of 14