Vijesti

Pozivamo sve članove, volontere i simpatizere Hrvatskog centra za palijativnu skrb i Sekcije za bol Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a na 

IV Redovnu godišnju skupštinu 

koja će se održati 18. prosinca 2015. u 19 sati u prostoru Palijativnog centra u Zagrebu, Trpimirova 11-13. 

sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Uvodno slovo /mr.sc. Lidije Fumić Dunkić/.

2.    Palijativna skrb u zajednici  /doc.dr..sc. Zoran Lončar/.

 

Radni dio Skupštine:

 

1.    Izbor radnog predsjedništva, konstatiranje kvoruma i usvajanje dnevnog reda.

2.    Godišnje izvješće predsjednice i upravnog odbora Palijativnog centra.

3.    Organizacija simpozija palijativne skrbi 8.10.2016.

4.    WEB Savjetovalište  Palijativnog centra u 2016.

5.    Razno.

6.    Usvajanje zaključaka Skupštine

 

Po završetku stručnog i radnog dijela Skupštine, Hrvatski centar za palijativnu skrb i Sekcija za bol HDPM HLZ-a , sve prisutne poziva na blagdanski domjenak.

  

U Zagrebu 15. studenog 2015.                                   Predsjednica Palijativnog centra

                                                                                    Mr.sc. Lidija Fumić Dunkić v.r.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mjesto održavanja : Zavod za javno zdravstvo „Andrija Štampar“

                      Mirogojska cesta 16, Zagreb                                                                                                                                  

                   11.11.2015. - 13 sati

Obilježavanja Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi 2015,  uz okrugli stol 

„Sadašnja i buduća problematika u palijativnoj skrbi - perspektive hospicija“

uvodno slovo   doc.dr.sc. Zoran Lončar, prim. dr. med.

U stručnom djelu sudjeluju:

  1. prof.dr.sc. Jasenka Markeljević, Osnovne etičke rasprave u palijativnoj skrbi
  2. dr.sc. Ana Havelka Meštrović  Biopsihosocijalni model kod neizliječive bolesti
  3. Morana Bilić, prof ZVU, Psihološka prilagodba na neizliječivu bolest
  4. mr.sc. Lidija Fumić Dunkić  Kontrola bol u terminalnom stadiju neizliječive bolesti
  5. prim.dr. sc. Melita Uremoviće  Važnost kontinuiteta primjene fizikalne terapije u liječenju palijativnog bolesnika
  6. Ivana Krupić,dr.med.dent. Primjenjena stomatologija kod bolesnika s neizliječivom bolesti

Kratka 10 minutna predavanja završila bi uključivanjem svih sudionika u  raspravu .

U ime  „Palijativnog centra“
doc.dr.sc. Zoran Lončar, prim. dr. med, spec. subspec. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godišnja skupština  Palijativnog centra
održana je 19. prosinca 2014. u 19 sati
u prostoru Palijativnog centra u Zagrebu, Trpimirova 11-13.
sa slijedećim dnevnim redom:

1. Uvodno slovo /mr.sc. Lidije Fumić Dunkić/.
2. Sadašnja i buduća problematika u palijativnoj skrbi /prim.dr.sc. Zoran Lončar/.
3. Sindrom profesionalnog sagorijevanja onkologa / dr. Ljubica Vazdar/.
4. Psiholog u multidisciplinarnom timu /dr.sc. Ana Havelka, prof./.
5. Duhovnost i palijativna skrb / Igor Grahovac Fedešin/.

Radni dio Skupštine:

1. Izbor radnog predsjedništva, konstatiranje kvoruma i usvajanje dnevnog reda.
2. Godišnje izvješće predsjednice i upravnog odbora Palijativnog centra.
3. Strategija inkorporacije palijativne skrbi, gdje smo i kuda idemo.
4. Strategija rada Savjetovališta Palijativnog centra.
5. Razno.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Video zapis s godišnje skupštine, 19.12.2014.