Consell Parroquial

El Consell Parroquial vetlla pel bon funcionament de l'església.