Τοπικές Επιχειρήσεις

Αναφορά στην αξιόλογη επιχειρηματική δραστηριότητα του χωριου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Η Φωτό ΜουΟρεινά Κτήματα Παλαιοβράχας
Καλλιέργεια αρωματικών, ελιών, οσπρίων
Παλαιοβράχα
6932230890 - ktsingan@gmail.com
Κανάρης Τσίγκανος