1.1ประวัติความเป็นมาของเซปักตะกร้อ

 ประวัติความเป็นมาของเซปักตะกร้อ

ตะกร้อเกิดขึ้นเมื่อไหร่  สมัยใดนั้น  ไม่สามารถจะบอกได้แน่นอน  เพราะสมัยก่อนนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกไว้  เนื่องจากจดหมายเหตุต่างๆ  พอจะวิเคราะห์ได้ว่า  ตะกร้อมีในประเทศไทยมาช้านานแล้วอย่างที่มีผู้รู้ว่าบางท่านกล่าวว่า  ตะกร้อเริ่มมีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  คือเมื่อตอนที่ไทยเสียกรุงแก่พม่า  ราว  พ.ศ. 2310   ซึ่งครั้นนั้นพม่าตั้งค่ายรักษาพระนครอยู่ที่โพธิ์สามต้น  เวลานั้นพม่าได้นำตะกร้อมาแตะเล่นกัน  และพม่าได้เรียกตะกร้อนี้ว่า “ซินลาง”  ซึ่งแปลว่าตะกร้อหลวมๆ  โดยปกติภาษาไทยว่า ลออ  ซึ่งคำเขมรแปลว่า สวย  ไทยเราก็นำมาใช้และก็คงรูปไว้  เช่น  ลออตา ก็แปลว่าสวยเช่นกัน  หรือคำว่า กระบาล  แปลว่า ศีรษะ  เราก็ยังคงคำนั้น  ฉะนั้น ถ้าไทยเรานำตะกร้อมาจากพม่า  ก็น่าจะเรียกตามพม่าให้มีไม่ส่วนใกล้เคียงบ้าง  อาจจะเป็น   ชิงลาง  หรือชิงลอง  ไม่น่าจะเรียกว่าตะกร้อ  ดูแล้วเหตุผลที่ว่าพม่านำตะกร้อมาสู่ประเทศไทยประเด็นนี้น่าจะตกไป อย่างประเทศมาเลเซียเองได้ประกาศว่า  ตะกร้อนั้นเป็นกีฬาของมาลมยูเดิม  และถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติ  เขาเรียกว่า    “ซีปักรากา”  (SEPAKRAGA)  ความหมายของคำว่า  RAGA  หมายถึง ตระกร้อ ซึ่งเป็นคำที่ใกล้เคียงกับคำว่าตระกร้อของไทย แต่ตามเหตุผลว่าไทยจะเอากีฬาของมาลายู

Comments