ผลการประกวด ต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2553

posted 28 Jul 2010, 20:42 by Paknam Ubon Club   [ updated 28 Jul 2010, 21:08 ]

ผลการประกวด ต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2553
"ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล"
 
เทียนประเภท แกะสลัก ขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดท่าวังหิน
รองอันดับ 1 ได้แก่ อ.บุณฑริก
รองอันดับ 2 ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว

ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดเมืองเดช
รองอันดับ 1 ได้แก่ วัดศรีประดู่
รองอันดับ 2 ได้แก่ วัดบูรพา
รางวัลชมเชย ได้เก่ วัดทุ่งศรีเมือง

ต้นเทียนประเภท แกะสลัก ขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.นาเยีย
รองอันดับ 1 ได้แก่ วัดกลาง อุบล
รองอันดับ 2 ได้แก่ อ.น้ำยืน
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดสุทัศนาราม  และ อ.ศรีเมืองใหม่
 
 
 
ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดแจ้ง
รองอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชมชนศรีประดู่
รองอันดับ 2 ได้แก่ วัดพลแพน
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดมหาวนาราม,  วัดเลียบ  และ อ.สำโรง
ต้นเทียนประเภท เทียนโบราณ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.นาจะหลวย
รองอันดับ 1 ได้แก่ สาธารณสุข จ.อุบลฯ
รองอันดับ 2 ได้แก่ อ.กุดข้าวปุ้น

รางวัลชมเชย ได้แก่ อ.เมืองอุบลฯ และ อ.ทุ่งศรีอุดม

ต้นเทียนประเภท ศิลปินรุ่นใหม่ สืบสานตำนานเทียนเมืองอุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.เขื่องใน
รองอันดับ 1 ได้แก่ อ.เขมราฐ
รองอันดับ 2 ได้แก่ อ.ดอมมดแดง
 
งานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ยังมีมนต์ขลังและเทวดาเป็นใจ ดลบันดาลให้อากาศช่วงเคลื่อนขบวนเทียนจำนวน 64 ต้นไปรอบเมืองมีอากาศเย็นสบาย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมมากกว่าปีที่ผ่านมา
 วันนี้ (27 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2553 มีนายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานที่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยขบวนต้นเทียนพรรษาต้นแรก เป็นต้นเทียนพรรษาพระราชทาน
 ตามด้วยต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ รวมทั้งต้นเทียนโบราณจำนวน 64 ต้น และระหว่างเคลื่อนขบวนต้นเทียนพรรษาไปรอบตัวเมือง ปรากฏว่าอากาศเย็นสบายมีสายฝนโปรยปรายลงมาพอชุ่มเย็น ทำให้ขบวนฟ้อนรำของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจากคุ้มวัดต่างๆ ที่ร่วมกันประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาและฟ้อนรำนำขบวนเป็นไปอย่างสนุกสนาน
 ส่วนสองข้างทางที่ขบวนต้นเทียนพรรษาเคลื่อนขบวนผ่านไปอย่างช้าๆ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนและชาวญี่ปุ่น ให้ความสนใจถ่ายภาพความยิ่งใหญ่อลังการของขบวนต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมาก
 สำหรับผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ จะประกาศผลให้ทราบตอนเย็นวันนี้ ส่วนผลการประกวดนางงามต้นเทียนประจำปี 2553 ได้แก่ น.ส.เกษโมฬี โรจนประดิษฐ์ รองอันดับ 1 น.ส.สุพรรษา เพชรโรจน์ รองอันดับ 2 น.ส.สุวลี เอี่ยมเม้า รองอันดับ 3 น.ส.ประภัสสร ตั้งอุดมรัตนกุล และรองอันดับ 4 น.ส.กุสุมา ธรรมนิตย์นิยม ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน น.ส.เกตุนรินทร์ ตั้งศิโรรัตน์

Comments