Bemutatkozunk


A Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat honlapja 

„A Keresztyén Ifjúsági Csapat mindenki felé nyitott, a keresztyén vallás erkölcsi alapjain álló, nemzettudatot ápoló szervezet, melynek elsődleges célja a gyerekek és fiatalok nevelése, oktatása a közösségben.”

(Alapszabály 6. § (1) bek.)

A Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat (PáKICs) 2006 őszén alakult, amikor néhány lelkes református és katolikus fiatal elhatározta, hogy a cserkészet mintájára csapatot alakít. Céljaink, módszereink híven követik a cserkészet alapítója, Lord Baden-Powell által meghatározott rendszert, amelyet olyan egyéniségek hitelesítettek, mint Sík Sándor, Karácsony Sándor, gróf Teleki Pál.

A Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat egy olyan gyermek- és ifjúsági szervezet, amely legfőbb céljának tekinti a gyermekek és fiatalok keresztyén értékek szerinti nevelését, magyarságtudatukban való megerősítését, illetve az életben szükséges gyakorlati ismeretek átadását.

Célunk, hogy a gyerekeket megismertessük Jézus szeretetével, a keresztyénség tanításaival, és emellett egy olyan közösséget hozzunk létre, amelyben a hit, a tanulás és a szórakozás hármassága biztosítja, hogy mindenki megkapja azt, amire a leginkább szüksége van.

Játékra, mókára, szórakozásra hívjuk a gyerekeket és fiatalokat, és miközben mindezt élvezettel teszik, olyan tudást sajátítanak el, amely hozzá segíti őket ahhoz, hogy célunk szerint emberebb ember, és magyarabb magyar legyen.


Jelenleg öt őrsünk van, melyekbe közel azonos korú gyerekek járnak. Külön fiú és lány őrsök vannak, amelyek együtt rajokat alkotnak. Ez alól csak a Száguldó szarvas őrs a kivétel, ahol a fiúk és a lányok együtt vannak. Több őrsnek van őrsi jelmondata, címere, zászlója.

Az őrsöket az őrsvezetők és az őrsvezető-helyettesek vezetik.

Jelenleg két-három hetente vannak őrsgyűlések, és havonta egyszer egy kirándulás, vagy más csapatszintű program, például adventi alkalom, PáKICs bál. A csapat részt szokott venni a falu által rendezett nemzeti ünnepségeken és más rendezvényeken. Évente két tábort szervezünk, egy 3 napos téli, és egy 6 napos nyári tábort. Évente szoktuk megrendezni a PáKICs Méta Kupát.

A gyerekek a nyári táborban egy próba során számot adnak a tanévben megszerzett tudásukról. Az újak ekkor kapják meg nyakkendőjüket az avatás alkalmával, miután fogadalmat tettek, míg a nyakkendővel már rendelkező régi tagok csíkot kapnak a nyakkendőjükre - amennyiben a próbát sikeresen teljesítették. A nyakkendő illetve csík megszerzésének azonban a próbázáson kívül más feltételei is vannak: az őrsgyűlések és kirándulások nagy részén részt kell venni, és csapatunk alapelveit a gyakorlatban is alkalmazni kell, nem csak megtanulni.

A PáKICs 10 pontja fejezi ki, hogy a csapat mit tart munkájában a legfontosabbnak, követendőnek, és milyen elvek mentén kíván tevékenykedni. Célunknak tartjuk, hogy ezt a gyerekek ne csak megtanulják, hanem igyekezzenek a gyakorlatban is alkalmazni. Van egy imánk is, melyet az alkalmak előtt szoktunk imádkozni. A csapat jelképei a nyakkendő, a jelvény és a zászló.