Photos

زمان: 6 اسفند 1394
مکان: کتابخانه مرکزی استان خوزستان
25 Feb 2016- Ahwaz- Iranزمان: 9 شهریور 1396
مکان: کتابخانه ملی(لنین) روسیه - مسکو
31Aug 2017-Moscow-Russia


زمان: 7 آذر1394
مکان: دانشگاه دهلی- هند
همراه با خانم دکتر هیلدران کریشمر و همسرشان آقای دکتر تئو کریشمر
28Nov 2015- Delhi- India
With Dr. Teo & Dr. Hildrun Kretschmerزمان: 1 اسفند 1393
مکان: مقابل حرم حضرت معصومه (ع)
20Feb 2014- Qom- Iranزمان: 7 فروردین 1393مکان: موزه مسجد نصیر الملک - شیراز
27 March 2014- Shiraz- Iran
زمان: 7 فروردین 1393
مکان: بارگاه مسجد امامزاده زنجیری- شیراز
27 March 2014- Shiraz-Iranزمان  : 31 مرداد 1392
مکان: کنفرانس ایفلا 2013- سنگاپور
IFLA 2013- WLIC - Singapore

    زمان: پاییز 1391
مکان: کمپ دانشگاه شهید بهشتی در منطقه زیرآب- شمال ایران
2012-10- Zirab - Iran


 1391زمان : تابستان 
مکان: ترکیه - استامبول- مقابل کتابخانه عمومی آتاتورک
2012-08-22 Turkey - Istanbul- Ataturk library
زمان : بهار 1391
مکان: رشت - موزه میراث روستایی گیلان
spring 2012- Gilan museum - Rasht - Iran
زمان : زمستان 1390
مکان: تهران - خانه کتابدار همراه با استاد انصاری
Spring of 2012 with Dr. N. Ansari - Iran
زمان: 20 آبان 1390
مکان: مشهد- حرم امام رضا
11 Nov 2011- Mashad - Iran

زمان: 28 مهر 1390
مکان: چهل ستون - اصفهان- ایران
20 Oct 2011- Isfahan - Iranزمان: 28 مهر
1390
مکان: زیر پل خاجو - اصفهان- ایران
20 Oct 2011- Isfahan - Iran
بازار نائین- 18 شهریور1390
زمان: 18 شهریور 1390
مکان: بازار شهر تاریخی نائین در استان اصفهان- ایران
Sep2011- Isfahan-Iran


سقاخانه محله گودالو شهر تاریخی نائینی- 18شهریور 1390
زمان : 18 شهریور 1390
مکان: سقاخانه محله گودالو شهر تاریخی نائین در استان اصفهان-ایران

Sep2011- Isfahan-Iran
زمان: 18شهریور1390

مکان: آب انبار محله چهل دختران شهر تاریخی نائین در استان اصفهان - ایران
Sep2011- Isfahan-Iran
زمان : 8 مرداد 1390
مکان: سواحل دریای خزر(شمال ایران)
Jul2011-Caspian Sea- Iran


زمان : 7 مرداد 1390
مکان: کلاردشت - شمال ایران
Jul 2011- north of Iranزمان : 13 خرداد 1390
مکان: کوچه باغ های شهمیرزاد در استان سمنان- ایران
Jun2011- Semnan- Iran
زمان : 6 خرداد 1390
مکان:مقابل درب هتل دربند مهدی شهر-استان سمنان- ایران

همراه با دانشجویان ورودی1388 کتابداری دانشگاه سمنان
May2011- Semnan - Iran


زمان: 26 آذر 1389
مکان: حافظیه شیراز در استان فارس- ایران
Dec2010- Shiraz - Iran


زمان: 26 آذر 1389
مکان: حافظیه شیراز در استان فارس- ایران
Dec2010- Shiraz- Iranزمان: 26 آذر 1389
مکانحافظیه شیراز در استان فارس- ایران
Dec2010 - Shiraz- Iran

زمان: 11 مرداد 1389
مکان: کتابخانه شیخ ابوالحسن خرقانی-
شاهرود در استان سمنان - ایران
Aug2010- Semnan - Iran


زمان :11 مرداد 1389
مکان : آرامگاه بایزید بسطامی- شاهرود در استان سمنان- ایران
Aug2010- Semnan- Iran


مکان: آبشار جنگلی شاهرود در استان سمنان- ایران
Aug2010- Semnan- Iran
زمان :10 مرداد   1389

 

زمان:10 مرداد 1389
مکان: چشمه علی دامغان در استان سمنان- ایران
Aug2010-Semnan- Iran

زمان :9 مرداد 1389
مکان: باغ های اطراف کیاسر در استان  سمنان- ایران
Jul2010-Semnan-Iran


زمان : 8 مرداد 1389
مکان: رستوران هوشنگ- شهمیرزاد در استان سمنان- ایران
Jul2010-Semnan- Iran


زمان: 1 مرداد 1389
مکان: دشت اوز در روستای نمین دماوند - ایران
Jul2010-Damavand mountain -Iranزمان:10 اردیبهشت 1389
مکان: ایران- ساری- دریای خزر - ایران
Apr2010-Caspian Sea-Iranزمان: 10 اردیبهشت 1389
مکان:  روبروی نمازخانه دانشکده روانشناسی مهدیشهر در استان سمنان- ایران
Apr2010-Semnan-Iranزمان 27 اسفند 1388
مکان: قلعه رودخان ( ارتفاع 2500 متر از زمین) - فومن در استان گیلان- ایران
Mar2010-Gilan- Iran-our honey moon :)
زمان: اول بهمن 1388
مکان: جاده  دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدیشهر در استان سمنان- ایران
Jan2010-Semnan-Iran
Comments