Paisaxe no nº 1

web de aula sobre Paisaje y Sostenibilidad en IES Nº 1 da Estrada

“Ti dis: Galiza é ben pequena. Eu dígoche: Galiza é un mundo. Cada terra é coma se fose o mundo enteiro. Poderala andar en pouco tempo do Norte para o Sul, do Leste para o Oeste noutro tanto; poderala volver andar outra vez e máis: non a has dar andado. E de cada vez que a andes, has atopar cousas novas e outras has botar de menos. Pode ela ser pequena en extensión; en fondura, en entidade, é tan grande como queiras, e dende logo, moito meirande de como ti a ves. [...] Do grandor do teu espírito depende todo; canto máis pequeno sexa, máis terra precisará. Se o teu pensar é fondo, a túa terra, para ti, non terá cabo, nela estará o mundo todo con todos os seus climas. Se o teu pensar se detén na códea das cousas, non digas tampouco: Galiza é ben pequena; es ti, que endexamais poderás concibir nada grande.”

LERIA

Vicente Risco (1961)


La mayoría del material y la estructura que se distribuye en estas páginas está tomada de los recursos del " Proxecto Terra" al que agradecemos la calidad y generosidad del material que brinda para su uso educativo.

O Proxectoterra é un proxecto de cooperación co mundo da educación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia dirixido ás distintas etapas da ESO co obxectivo de colaborar no proceso de construción do coñecemento sobre os espazos que habitamos .


https://drive.google.com/file/d/0B5mjOTMiC7bNV0JoRDBlMFZJSk0/view?usp=sharing

CASTELAO Y LA COMPOSICIÓN DEL PAISAJE

En este video mostramos cómo Castelao crea muchos de sus paisajes combinando diferentes motivos tomados en diferentes lugares. Ofrece al espectador una imagen coherente que cree que se puede encontrar en cualquier lugar de Galicia.

https://www.facebook.com/MuseoPontevedra/videos/1147865641929114/
http://www.culturagalega.org/bd/documentos/amansiondospampin.pdf

EVOLUCIÓN DE GALICIA DENDE 1956 .

Fabulosa herramienta para observar cómo el paisaje de Galicia ha cambiado en los últimos 60 años, comparando fotografías aéreas de 1956 y las actuales (servicio de mapa base de ESRI), a través de una herramienta de USC que consiste en superar imágenes de persianas de 60 años de la diferencia