ТАТАХ / DOWNLOAD

Хүрээлэн буй орчны мэдээллийг хувь хүмүүс, байгууллага, олон нийтийн цахим хуудсуудаас цуглуулан (зохих боловсруулалт хийсэн) татаж авах боломжтойгоор байрлуулсныг дор жагсаав. Та өөртөө байгаа мэдээллийг олон нийтэд хүргэхийг хүсвэл манай цахим хуудас дээр байрлуулах боломжтой.
Download

GIS

jpg, png, pdf

1 -р түвшиний хил (Basin Level 1)

Download


2 -р түвшиний хил (Basin Level 2)

Download


3 -р түвшиний хил (Basin Level 3)

Download


Татамын нуга  (Floodplain)

Download


Усны урсах сүлжээ (Stream Network)

Download


Ulaanbaatar - Muren - Khuvsugul Lake
Download 1
Download 2
Air Quality Ulaanbaatar, Mongolia. 2017, Jan 27

Download

Дугаарын хязгаарлалт тогтоосон авто замууд

Map

Ulaanbaatar - Mandalgobi

Map

Ulaanbaatar Sub-Area


Map 1
Map 2