Internetowa Szkoła Muzyczna 


AAAA alias ALTERNATYWNE AUDYTORIUM AUDYTYWNEJ AUTODYDAKTYKI 

Carl Orff - "Dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka niezwykle istotne jest, aby - oprócz czynnego kontaktu z innymi rodzajami sztuki - opanowało ono, w stopniu chociażby podstawowym, umiejętność gry na jakimś instrumencie."

Muzyka i nauka gry na skrzypcach lub instrumentach klawiszowych:

   
 • umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych wyników w nauce pomimo przeciążenia czasowego
 •  
 • gra na instrumencie wyrabia umiejętność skupienia i koncentracji
 •  
 • muzyczny porządek wpływa na rozwój logicznego myślenia, wyrabia inteligencję i ogólną orientację
 •  
 • dzieci podczas nauki muzyki najpierw instynktownie a następnie świadomie dodają i odejmują
 •  
 • znajomość nut i rytmu ułatwia naturalne rozumienie ułamków
 •  
 • kojarzenie znaku z dźwiękiem przyspiesza opanowanie umiejętności czytania
 •  
 • rozwój słuchu jest podstawą szybszego opanowania języków obcych
 •  
 • nauka muzyki rozwija pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne
 •  
 • systematyczne ćwiczenie podporządkowuje aparat ruchowy własnej woli
 •  
 • występy publiczne rodzą wiarę we własne siły, pomagają uzyskać odporność i stabilność emocjonalną
 •  
 • muzykowanie w grupie rozwija łatwość porozumiewania się z otoczeniem i zdolność do pracy w zespole
 •  
 • nie martw się dysleksją Twojego dziecka!
  Profesjonalnie prowadzone wychowanie muzyczne może zmienić tę dolegliwość w TALENT.

 

Wydawnictwo Internetowe

Od powstania strony jesteś naszym
czytelnikiem w Republice
w portalu Interia