Avaleht

2015 KÜSK kevadvoorust saime toetust kahe kanuu ostuks, millega tegime suvel aktiivselt tegevusi.

2015 KÜSK kevadvoorust sai toetuse meie projekt "Kanuud elamuspedagoogika läbiviimiseks". Kanuude kaasabil said ellu viidud mitmed suvised matkad ja laagrid. Meie tegevustes osales 2015 aastal 101 last ja noort.


MTÜ Pärnumaa Lastekaitse Ühingu tegevusteks on sotsiaalprobleemide ennetamine ja tagajärgedega tegelemine. Tegeleme ka noorsootöö, huvihariduse ning kogukonnatööga. Meie eesmärgiks on pakkuda võimalust aktiivseks silmaringi laiendavaks mitteformaalseks õppeks, positiivselt motiveeritud vaba aja veetmiseks ja peresiseste sidemete tihendamiseks.
Meil on pikaajaline koostöökogemus Pärnu Linnavalitsusega (koos allasutustega), Pärnu Maavalitsusega, Pärnu Matkaklubiga ja maakonna valdadega.

Seikluskasvatusprojektidega oleme käinud Eesti rahvusparkides: Soomaal, Lahemaal ja saartel: Vormsi, Osmussaar, Abruka, Kihnu, Naissaar. Käidud on ka Nätsi-Võlla looduskaitsealal, Kilingi-Nõmme matkarajal, Rae järve matkarajal ja Nigula looduskaitsealal

MTÜ Pärnumaa Lastekaitse Ühing on Eesti Lastekaitse Liidu liige aastast 2012.