~ SÄÄNNÖT ~

PÄIJÄNNE-KEITELE-CUP 2019 RUNKOSÄÄNNÖT
1 §
Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa Päijänne-Keitele-cupiin 2019 kuuluvissa osakilpailuissa. Tarvittavat tarkennukset ja lisäykset ilmoitetaan kipparikokouksessa.

2 §
Osallistumismaksu on 50 euroa / venekunta / osakilpailu. Ilmoittautumisen voi suorittaa kilpailupäivänä kilpailukansliassa. Kilpailukanslia avataan osakilpailuissa 1,2,4,5 kaksi tuntia ja osakilpailussa 3. kolme tuntia ennen kilpailun alkua. Maksamalla kerralla kaikki osakilpailumaksut on osallistumismaksu 270 euroa / 6 osakilpailua. Tämän maksun voi maksaa ennakkoon tilille Osuuspankki FI1952900240385334 tai ensimmäisessä osakilpailussa kilpailukansliaan.

Kipparin on ilmoitettava täydelliset nimi- ja osoitetiedot järjestäjille kipparin ja varakipparin osalta. Varakippari nimetään siinä osakilpailussa, jossa varakipparia tarvitaan. Varakipparia voi käyttää kahdessa osakilpailussa.
Tosite ennakkoon maksetusta osallistumismaksusta on esitettävä kilpailukansliassa, kilpailijan ilmoittautuessa kilpailuun. Kilpailumaksusta vapautetaan ne venekunnat, joiden miehistö koostuu kokonaisuudessaan alle 18 vuotiaista tai naispuolisista kilpailijoista. Lisäksi kilpailumaksusta vapautettaan ne venekunnat, jotka kilpailun järjestäjä on kutsunut kilpailuun.

3 §
Päijänne-Keitele-cupin 2019 osakilpailuissa on kilpailukohtainen kilpailuaika seuraavasti:
 
1. OSAKILPAILU: R-skid-uistelu su 19.5.2019 klo 10.00 - 17.00, Konginkangas, satama

2. OSAKILPAILU: Alutroll-Tohatsu-uistelu su 7.7.2019 klo 10.00 - 17.00,  Leppälahti, Tervatehtaan ranta

3. OSAKILPAILU: HUMMINBIRD MEGA+ -uistelu la 27.7.2019 klo 11.00 - 19.00, Korpilahti, satama

4. OSAKILPAILU: Hätälä-uistelu la 10.8.2019 klo 10.00 - 17.00, Viitasaari, Suovanselkä

5. OSAKILPAILU: Matilanvirta-uistelu, la 14.9.2019 klo 10.00 - 17.00, Äänekoski, Matilanvirta
 
6. OSAKILPAILU: Jyväs-Marine-uistelu su 6.10.2018 klo 10.00 - 17.00, Jyväskylä, Säynätsalo, satama

 
Kaikissa osakilpailuissa on 30 minuutin siirtymäaika ennen kilpailuajan alkua ja kilpailuajan jälkeen.

Virallisen kilpailuajan järjestäjät ilmoittavat kipparikokouksessa.
Ennen kilpailuajan alkua suoritettu kalastuksen aloittaminen johtaa kilpailusta sulkemiseen, uistimien, houkuttimien, plaanareiden ja syvääjien veteen laskeminen ennen kilpailuajan alkamista on kielletty. Kilpailuajan päättyessä on kilpailijan kaikki edellä mainitut välineet oltava pois järvestä. Kilpailu katsotaan aloitetuksi, kun kilpailija on ylittänyt lähtölinjan siirtymäajan alkamisen jälkeen. Maalialueelle on saavuttava viimeistään siirtymäajan päättyessä. Maalialueella on kilpailijalla 15 minuuttia aikaa siirtyä merkitylle punnitusalueelle, joka ilmoitetaan kipparikokouksessa. Muualta tuodut kalat eivät kelpaa punnitukseen. Punnitusalue avataan tuntia ennen kilpailuajan päättymistä ja suljetaan 15 minuuttia siirtymäajan päättymisen jälkeen. Myöhästyminen johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen.

4 §
Kilpailijoille jaettavaan kilpailukarttaan on merkitty käytössä oleva kilpailualue sekä sallitut rantautumispaikat (R). Karttaan saattaa olla merkittynä myös muuta kilpailuun liittyvää informaatiota.


5 §
Kilpailussa on vain yksi sarja, johon kilpailijat osallistuvat. Uistella voi joko soutaen, tai moottorilla vetäen.

6 §
Kilpailukalat, niiden alamitat ja pisteytyskertoimet ovat:

Kuha alamitta on 45 cm kerroin 4
Ahven alamitta on 25 cm kerroin 3
Hauki alamitta on 60 cm kerroin 1

Yli kaksi senttiä alamittaisen kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa osakilpailusta hylkäämiseen.

7 §
18-64 vuotiailla kilpailijoilla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu suoritettuna ja todiste maksun suorittamisesta mukana kilpailussa.
 
8 §
Kilpailukortti tai ilmoitus rantaan saapumisesta on kilpailun päätyttyä ehdottomasti toimitettava punnituspaikalle, kilpailukansliaan tai valvontaveneeseen. Järjestäjillä on oikeus laskuttaa palauttamatta jättämisen aiheuttamat etsintä kulut asianomaiselta kipparilta.

9 §
Pyyntitapana on sallittu vain vetouistelu liikkuvasta veneestä. Vieheet on laskettava pyyntiin. Heittouistelua harjoittava venekunta suljetaan kilpailusta.

10 §
Vapojen lukumäärä on rajoitettu kaikissa osakilpailuissa 10-vapaan. Siimaa kohti sallitaan kaksi koukullista viehettä, myös perho ja jigi ovat vieheitä. Vieheen kiinnittäminen kiinteästi takilanvaijeriin tai kuulaan on kielletty. Täkyraksin käyttö on sallittu. Veneeseen tai uistelussa käytettäviin apuvälineisiin ei aseteta rajoituksia.

11 §
Veneen miehistön muodostavat kippari ja/tai varakippari sekä miehistö, jonka lukumäärää ei ole rajoitettu. Kippari ei saa osallistua muiden venekuntien varakipparina kilpailuun ja heidän on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä järjestäjille.

12 §
Kilpailuveneiden tulee olla varustettuina asetusten mukaisilla turvavälineillä. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat vastuussa meriteiden sääntöjen noudattamisesta ja pyynnissä olevien kiinteidenpyydysten vahingoittamisesta. 

Kilpailijoille jaetaan verkkomerkki, joka tulee kiinnittää kiinteään pyydykseen, jos kilpailija kilpailun aikana aiheuttaa vahinkoa kiinteälle pyydykselle. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi kilpailun järjestäjälle.

Järjestäjillä on oikeus estää puutteellisesti varustetun veneen osallistuminen kilpailuun. Kilpailuveneiden minimietäisyys toisistaan kilpailun aikana on 10 metriä (hätätila pl.)

13 §
Järjestäjillä tai heidän edustajillaan (valvontavene) on oikeus tarkastaa kilpailuvene kilpailupaikalla ja milloin tahansa kilpailun aikana.

14 §
Kipparikokous alkaa kilpailukeskuksessa 15 minuuttia ennen kilpailun siirtymäajan alkua. Tarvittavat tarkennukset tai muutokset sääntöihin annetaan kipparikokouksessa. Jokaisesta venekunnasta on oltava edustaja mukana kipparikokouksessa.

15 §
Rantautuminen on sallittu vain kilpailukeskuksessa sekä karttaan merkityissä rantautumispaikoissa (R), pois lukien hätätila, josta on ilmoitettava järjestäjille, heti kun se on mahdollista. Kilpailualueelta poistuminen kilpailun aikana katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään.

16 §
Kilpailija ei punnitukseen saapuessaan saa rantautua ennen kalojen punnitukseen luovuttamista. Rantautuminen ennen kalojen punnitukseen luovuttamista katsotaan keskeyttämiseksi ja järjestäjillä on oikeus estää maitse punnitukseen saapuminen.

17 §
Kalat punnitaan ja mitataan perkaamattomina, verestettyinä, suu suljettuna. Kalan selkäruoto tulee olla katkaisematta. Järjestäjä ei ole velvollinen punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa. Kalojen kelvollisuuden punnitukseen, niin mittojen, kuin tuoreudenkin suhteen ratkaisee järjestäjän määräämä kokenut punnitushenkilöstö. Mittaustilanteessa kilpailija ei saa koskea kaloihin. Apuna voidaan tarvittaessa käyttää tuomarineuvostoa. Kilpailija hyväksyy punnitustuloksensa allekirjoituksellaan.

18 §
Jokaisessa osakilpailussa jaetaan 43 parhaalle venekunnalle sijoituspisteitä:(50,45,42,40,39,38,37, jne.) sekä jokaisesta osakilpailusta venekunta saa 5 osallistumispistettä. Osallistumispisteiden lunastaminen edellyttää ilmoittautumista kilpailukeskuksessa kyseiseen osakilpailuun. Kokonaiskilpailun tuloksiin lasketaan mukaan kilpailijan viiden parhaan osakilpailutuloksen pisteet sekä kaikista osakilpailuista osallistumispisteet. Jos kokonaispistemäärä on sama useammalla kilpailijalla, niin kokonaiskilpailun paremmuuden ratkaisee parempi osakilpailu sijoitus, jos sekin on sama, ratkaistaan paremmuus arvalla. Jokaisessa osakilpailussa jaetaan tavarapalkinnot viidelle parhaalle venekunnalle. Kokonaiskilpailun viisi parasta venekuntaa pääsevät edustamaan vuoden 2020 SM-finaaliin, SUT:n sääntöjen mukaan. Jos venekunta on varmistanut finaalipaikan jostain muusta cupista tai muuten estynyt edustamasta, siirtyy osallistumisoikeus järjestyksessä tuloksissa aina seuraavalle venekunnalle. Erillistä joukkuekilpailua ei järjestetä vaan 2020 SM-finaaliin Päijänne-Keitele cupin joukkueen muodostava 3 parasta Päijänne-Keitele cupista SM-kisoihin selvinnyttä kipparia.
 
19 §
Osakilpailun paremmuus ratkaistaan pisteyttämällä punnitustulos näiden sääntöjen pisteytyskertoimien mukaisesti. Suurempi kertoimin pisteytetty tulos on aina parempi. Jos pistemäärä on sama ratkaisee
paremmuuden arpa. 

20 §
Ilmoittautuessaan kilpailuun ja maksaessaan osallistumismaksun kilpailija sitoutuu samalla noudattamaan näitä sääntöjä. Valitusoikeutta tuomarineuvoston päätöksistä ei ole. Kilpailun tuomarineuvoston muodostavat kilpailun johdon määräämät henkilöt, sekä kaksi arvalla valittua kilpailuveneen kipparia. Protestit näitä sääntöjä koskevia rikkomuksia vastaan on jätettävä tuomarineuvostolle ennen punnituksen päättymistä. Protestimaksu sääntörikkomusasiassa on 50 euroa ja se palautetaan, mikäli protesti hyväksytään. Tuloslaskentaa koskevat huomautukset ja tarkistuspyynnöt on esitettävä viimeistään kymmenen minuuttia täydellisen tuloslistan julkaisemisen jälkeen, jonka jälkeen lopulliset tulokset astuvat voimaan, eikä niistä voi enää valittaa. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisten virheiden aiheuttamista seuraamuksista.

21 §
Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa heti tulosten selvittyä. Järjestäjillä ei ole velvollisuutta palkintojen jälkitoimitukseen, mikäli kilpailija on poistunut paikalta. Kilpailija vastaa itse palkinnoista mahdollisesti aiheutuvista veroista ja muista kuluista. OPM-cupin kilpailulisenssin leimaaminen tapahtuu palkintojen jaon jälkeen, kipparin on henkilökohtaisesti leimautettava lisenssi kilpailun järjestäjien edustajalla.

22 §
Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää kilpailu siitä etukäteen ilmoittamatta.

Kilpailun järjestäjien puhelinnumerot: Puheenjohtaja: Vesa Saikkonen 045 675 7153, Muut vastuuhenkilöt: Toni Rautiainen 044-5333380, Mika Lamminmäki, 040 537 9536 ja Antti Toivonen 0400 877 829, Toni Lamminmäki 040 724 2885, Marko Kuusinen 040 703 6960

Yleinen hätänumero 112

 
Tulospalvelu: www.paijannecup.fi
Sähköposti: paijannecup@paijannecup.fi