ล้างพิษ 1

ล้างพิษตับ
รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556
วันนี้สนธิไปอเมริกา ให้ อ.ปานเทพ มาออกรายการแทน ชี้แจงเกี่ยวกับการล้างพิษ

 ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

เจาะลึก "ล้างพิษตับ" กับ "พี่กอบ"
รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556
 ตอนที่ 1
    

 ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

 
มหัศจรรย์ล้างพิษตับ
รายการสภาท่าพระอาทิตย์
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555

 ตอนที่ 1
 ตอนที่ 2
 ตอนที่ 3
  ตอนที่ 1


ตอนที่ 2 

Comments